Vestfold-slekt: Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.

Søket ga 462 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknad person Gård Sogn
176 AndersSøffrens.47OpsidereBruger 3die partenElle SæmbSandeherridt
177 HarraldSiffuerts.47OpsidereBruger 3die partenElle SæmbSandeherridt
178 NielsBiørsen26OpsidereBruger 3die partenElle SæmbSandeherridt
179 SolffueKnudtsen36OpsidereBruger 3die partenHolmenSandeherridt
180 SøffrenLauridtsen80OpsidereBruger 3die partenHolmenSandeherridt
181 ThoerNielsen40OpsidereBruger 3die partenHolmenSandeherridt
182 EjluffGundersen30OpsidereBruger 1/2 gaardenBøeSandeherridt
183 SimmenHalffuors.44OpsidereBruger 4diepartenBøeSandeherridt
184 KieldHansen14Drenge BøeSandeherridt
185 LauridtsHalffuors.29OpsidereBruger fierdepartenBøeSandeherridt
186 HansToffuesen40OpsidereBruger 1/2 gardenSchilbredtSandeherridt
187 MarjThiølsdater OpsidereBruger halffgardenSchilbredtSandeherridt
188 OlluffThoffues.17Drenge SchilbredtSandeherridt
189 LauridtsJens.18Drenge SchilbredtSandeherridt
190 JensNielsen30OpsidereBruger 1/2 gaardenHembSandeherridt
191 ThrugelsMichels.29OpsidereBruger 1/2 gaardenHembSandeherridt
192 HansBentsen12Drenge HembSandeherridt
193 ThorchildPouels.40OpsidereBruger ald gaardenRaastadSandeherridt
194 ArnePoffuelsen36Husmend RaastadSandeherridt
195 HaraldAnunds.60OpsidereBruger 1/2 gardenWæstre RøedSandeherridt
196 HansPouelsen30OpsidereBruger 1/2 gardenWæstre RøedSandeherridt
197 ArrildStensholdt30OpsidereBruger 1/2 gardenStenszholdtSandeherridt
198 AageTolffsen27OpsidereBruger 1/2 gaardenStenszholdtSandeherridt
199 NielsOlsen36OpsidereBruger ald gaardenHelgerøedSandeherridt
200 HalffuorJehans.61OpsidereBruger ald gardenNambløesSandeherridt

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |