Vestfold-slekt: Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.

Søket ga 462 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknad person Gård Sogn
351 HendrichRasmusen62OpsidereBruger 4 p 18 mGoenThiømmøe
352 RasmusHendrichsen17Sønner GoenThiømmøe
353 NielsAndersen36OpsidereBruger 2 p 6 mGoenThiømmøe
354 HansHansen70OpsidereBruger ald gaardenSuelwigenThiømmøe
355 AbrahamReiers.65OpsidereBruger 1/2 gaardenGierwogThiømmøe
356 OlluffLauridzsen38OpsidereBruger 1/2 gaardenGierwogThiømmøe
357 RasmusLauridzsen16Drenge GierwogThiømmøe
358 ChristenThiøstelsen36OpsidereBruger 1/2 gaardenKragerøenThiømmøe
359 AndersLauridzsen46OpsidereBruger 1/2 gaardenKragerøenThiømmøe
360 HansPouelsen30OpsidereBruger ald gaardenMaagerøenThiømmøe
361 ReyerTorgesen65Husmend MaagerøenThiømmøe
362 HansHendrichsen20OpsidereBruger 1/2 gaardenHoltekierThiømmøe
363 DaareteEffuensdatter OpsidereBruger 1/2 gaardenHoltekierThiømmøe
364 JoenHendrichs.16Sønner HoltekierThiømmøe
365 OlluffHaagens.36OpsidereBruger 1/2 gaardenHullebachThiømmøe
366 HansToresen18OpsidereBruger 1/2 gaardenHullebachThiømmøe
367 ChristopherLauridzsen60OpsidereBruger 1/2 gaardenHouffThiømmøe
368 ThorbiørnChristophersen17Sønner HouffThiømmøe
369 PederChristophers.20OpsidereBruger 1/2 gaardenHouffThiømmøe
370 OlluffEffuensen45OpsidereBruger ald gaardenWestgaardenThiømmøe
371 ThoreHarrals.18Drenge WestgaardenThiømmøe
372 HansHansen50OpsidereBruger ald gaardenMidgaardenThiømmøe
373 HarraldHarralds.15Sønner MidgaardenThiømmøe
374 GullichOlsen70OpsidereBruger 1/2 gaardenGrimmestadThiømmøe
375 LauridzGullichs.20Sønner GrimmestadThiømmøe

Side: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |