Vestfold-slekt: Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.

Søket ga 462 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknad person Gård Sogn
301 LauridtzClausen21DrengeEhr SoldatHaufaldenSandeherridt
302 ThorchildIffuers.25OpsidereBruger ald gardenSchaffloenSandeherridt
303 IffuerTorchilds.54OpsidereBruger ald gaardenØdeholdtenSandeherridt
304 HansEngeltbertsen59OpsidereBruger ald gaardenHøewiegSandeherridt
305 ThoerPedersen40OpsidereBruger ald gardenHutofftSandeherridt
306 OlluffOlsen66OpsidereBruger ald gardenBerlychenSandeherridt
307 AndersOlsen12Sønner BerlychenSandeherridt
308 OlluffTormosen40OpsidereBruger ald gardenKierSandeherridt
309 HalffuorSøffrens.62OpsidereBruger ald gaardenLangeagerSandeherridt
310 HalffuorGregers.70OpsidereBruger 1/2 gaardenHaugeSandeherridt
311 KnudHalffuorsen29OpsidereBruger halffgrd.HaugeSandeherridt
312 MattisTorbiørnsen30OpsidereBruger ald grd.PindtzleSandeherridt
313 HalffuorBiørnsen73OpsidereBruger ald gaardenNæsSandeherridt
314 TholffHalffuorsen12Sønner NæsSandeherridt
315 AndersPetters.40OpsidereBruger ald gaardenAaboelSandeherridt
316 EffuenRasmus.40OpsidereBruger ald gaardenNørdre StangeSandeherridt
317 PederSuendsen40OpsidereBruger ald gaardenSlædenesSandeherridt
318 LauridtsJepsen49OpsidereBruger ald gaardenHusebyeSandeherridt
319 JacobLauridtsen56OpsidereBruger ald gaardenNatholmenSandeherridt
320 SølffueMoensdatter OpsidereEhn Enche. Bruger ald gaardenMoszerøedSandeherridt
321 MogensEhrichsen24Sønner MoszerøedSandeherridt
322 SøffrenAnunds.44OpsidereBruger ald gaardenHouffueneSandeherridt
323 HendrichLasken40Husmend eller strandsidere  Sandeherridt
324 PederVanøen70Husmend eller strandsidere  Sandeherridt
325 MichelVanøen45Husmend eller strandsidere  Sandeherridt

Side: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |