Tjølling kirkebok. Døde og begravede 1671-1904.
ID: 13
År: 1671
Nr.: 13
Død dato:
Begravet dato: 19.sep
Kirkedag:
Sivilstand: Fattig barn
Stilling:
Fornavn:
Etternavn:
Bosted: Halsen
Kjønn: U
Alder:
Dødfødt:
Fornavn far:
Etternavn far:
Fornavn mor:
Etternavn mor:
Fornavn ektemake:
Etternavn ektemake:
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |