Tjølling kirkebok. Døde og begravede 1671-1904.
ID: 21
År: 1672
Nr.: 3
Død dato:
Begravet dato: 06.mar
Kirkedag:
Sivilstand:
Stilling:
Fornavn: Hans
Etternavn: Huseby
Bosted: Huseby
Kjønn: M
Alder: 43 år
Dødfødt:
Fornavn far:
Etternavn far:
Fornavn mor:
Etternavn mor:
Fornavn ektemake:
Etternavn ektemake:
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |