Tjølling kirkebok. Døde og begravede 1671-1904.
ID: 5904
År: 1846
Nr.: 23
Død dato: 20.jul
Begravet dato: 26.jul
Kirkedag:
Sivilstand: Enkem.
Stilling:
Fornavn: Nils
Etternavn: Postebro
Bosted: Skjeggestad
Kjønn: M
Alder: 70 - 75 år
Dødfødt:
Fornavn far:
Etternavn far:
Fornavn mor:
Etternavn mor:
Fornavn ektemake:
Etternavn ektemake:
Merknader: Fattiglem

| Hjem | Søk | Alle | Info |