Tjølling kirkebok. Døde og begravede 1671-1904.
ID: 6
År: 1671
Nr.: 6
Død dato:
Begravet dato: 14.mai
Kirkedag:
Sivilstand:
Stilling:
Fornavn: Morten
Etternavn: Skallist
Bosted: Skallist
Kjønn: M
Alder: 52 år
Dødfødt:
Fornavn far:
Etternavn far:
Fornavn mor:
Etternavn mor:
Fornavn ektemake:
Etternavn ektemake:
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |