Tjølling kirkebok. Viede 1670-1905.
ID: 2
År: 1670
Dato: 10.10
Nr.: 2
Brudg. ekteskap nr.: 2
Stilling brudgom: Gbr.
Fornavn brudgom: Kristen
Etternavn brudgom: Anderssøn
Bosted brudgom: Løve Nedre
Levetid brudgom: d.1674-42 år
Brudg. fars fornavn: Anders
Brudg. fars etternavn: Løve
Brudens ekteskap nr.: 1
Stilling brud:
Fornavn brud: Anne
Etternavn brud: Torgersd.
Bosted brud: Løve Nedre
Levetid brud: d.1727-90 år
Brudens fars fornavn: Torger
Brudens fars etternavn: Olufssøn
Henvisning bygdebok: 448

| Hjem | Søk | Alle | Info |