Tjølling kirkebok. Viede 1670-1905.
ID: 2727
År: 1887
Dato: 08.05
Nr.: 13
Brudg. ekteskap nr.: 1
Stilling brudgom: Høvleriarb.
Fornavn brudgom: August.
Etternavn brudgom: Johansen
Bosted brudgom: Gloppe br.127 f. Tune Østfold
Levetid brudgom: 06/08-1863-1895
Brudg. fars fornavn: Johan
Brudg. fars etternavn: Jakobsen
Brudens ekteskap nr.: 1
Stilling brud:
Fornavn brud: Maren Amalie
Etternavn brud: Martiniusd.
Bosted brud: Ø. Halsen 3/4
Levetid brud: 02/02-1861
Brudens fars fornavn: Martinius
Brudens fars etternavn: Andersen
Henvisning bygdebok: 1245

| Hjem | Søk | Alle | Info |