Vestfold-slekt: Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.

Søket ga 1734 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... [>>]

ID Sted Side Mønstring Nr. Fornavn Etternavn Fødested Bopel Gift Antakelsesår Alder
601 Holmestrand, Sandvig og Frebergsvig55I Kongens Tieniste77AndersBendsen ReggestadHolmstr.Holmestrd. 171021
602 Holmestrand, Sandvig og Frebergsvig55I Kongens Tieniste78OleChristophersen VolfHolmstr.Holmestrd. 171019
603 Holmestrand, Sandvig og Frebergsvig55I Kongens Tieniste79AndersMortensen Savo??Holmstr.Holmestrd. 171019
604 Holmestrand, Sandvig og Frebergsvig55I Kongens Tieniste80LarsPedersn ForbergFrebr.vigFrebergsvig  
605 Holmestrand, Sandvig og Frebergsvig55I Kongens Tieniste81JoenOlsen SvartzHolmestr.Holmestrd. 171019
606 Holmestrand, Sandvig og Frebergsvig55I Kongens Tieniste82MogensJoensen HolstTønsbergHolmestrd. 171020
607 Holmestrand, Sandvig og Frebergsvig55I Kongens Tieniste83LarsJoensen SandsvigSandsognSandsvig 171019
608 Holmestrand, Sandvig og Frebergsvig55I Kongens Tieniste84OlleSvendsen Halden Holmestrd. 171019
609 Tønsberg Bye56Død i Kongens Tieniste1LarsHalfvoldsen HoxnæsSembsognTønsberg 170635
610 Tønsberg Bye56I Kongens Tieniste2DavidTorgersen HogsenæsSembsognTønsberg 170625
611 Tønsberg Bye56I Kongens Tieniste3LarsKnudsen BasebergSembsognUlevigsblauen  
612 Tønsberg Bye56Hafuer part udj Skib?? som hand fører, huor for blef Hiemme4OleAsmundsen Berg Tønsberg 1709
613 Tønsberg Bye56Hafuer part udj Skib?? som hand fører, huor for blef Hiemme5CornelisHansen Duus Tønsberg  
614 Tønsberg Bye56Fingerer paa den over Hand Fordrefurt6KnudTordsen Rørkuld Tønsberg 1708
615 Tønsberg Bye56Bortrømet fra Tønsberg og vidis ej huor er7ChristopherAndersen RaskTønsbergTønsbergGift170453
616 Tønsberg Bye56Bortrømet fra Tønsberg og vidis ej huor er8OleAndersen RøstadSembsognTønsberg 170445
617 Tønsberg Bye56Død i Kiøbenhafn9TormoedAnders. RafnHusøeTønsbergGift170642
618 Tønsberg Bye56I Kongens Tieniste10JensPeders. BiørnTønsbergTønsberg 170431
619 Tønsberg Bye56I Kongens Tieniste11ArfveAnders. RefTønsbergTønsberg 170445
620 Tønsberg Bye56I Kongens Tieniste12ChristenKnudsen KrucheSemsognTønsbergGift170441
621 Tønsberg Bye57Død i Kongens Tieniste13NielsJacobs. JernskegTønsbergTønsberg 170433
622 Tønsberg Bye57I Kongens Tieniste14SøfrenPaulsen KalnisTønsbergTønsbergGift170456
623 Tønsberg Bye57I Kongens Tieniste15LarsNielsen FalchTønsbergTønsbergGift170437
624 Tønsberg Bye57Fører sin Skude i Transporten16AnnonHansen Valøer Tønsberg 1709
625 Tønsberg Bye57I Kongens Tieniste17OleJensen KlocherTønsbergTønsberg 1704

Side: [<<] ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |