Vestfold-slekt: Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.

Søket ga 1734 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... [>>]

ID Sted Side Mønstring Nr. Fornavn Etternavn Fødested Bopel Gift Antakelsesår Alder
626 Tønsberg Bye57I Kongens Tieniste18ChristopherLarsen ManemSembsognTønsberg 1704
627 Tønsberg Bye57Død i Gottenborg19JensClausen Handstand Tønsberg 1709
628 Tønsberg Bye57I Kongens Tieniste20ChristopherNielsen HønneTønsbergTønsberg 170431
629 Tønsberg Bye57I Kongens Tieniste21LarsJørgensen TorødNøtterøeTønsberg 170430
630 Tønsberg Bye57I Kongens Tieniste22AndorOlsen KochTønsbergTønsbergGift170449
631 Tønsberg Bye57I Kongens Tieniste23HansMauritsen KaadStrømsøeTønsberg 170431
632 Tønsberg Bye57Død i Kongens Tieniste24AnthonjSøfrens. BergTønsbergTønsbergGift170439
633 Tønsberg Bye58I Kongens Tieniste25JørgenJansen PorantSønderborgTønsberg 170434
634 Tønsberg Bye58I Kongens Tieniste26TruelsHansen AdskMelsomvigTønsberg 170434
635 Tønsberg Bye58Af Hr. Commandeur Huitfeldt, fløt i Skipper Roullen17HansRubberts. EefTønsbergTønsbergGift170455
636 Tønsberg Bye58I Kongens Tieniste28GulbrandFingersen Tønsberg 1707
637 Tønsberg Bye58Casseret af Hr. Commandeur Huitfeldt29SørenOlsen SmørbergSembsognTønsbergGift170741
638 Tønsberg Bye58I Tienisten30HansAndersen SchiølfleskTønsbergTønsbergGift170736
639 Tønsberg Bye58I Tienisten31ChristopherChristophers. BrunstadTønsbergTønsberg 170729
640 Tønsberg Bye58Farer uden Lands32AndersHansn AdskMelsomvigTønsberg 170625
641 Tønsberg Bye58I Kongens Tieniste33LarsLarsen BorchTønsbergTønsbergGift170435
642 Tønsberg Bye58I Kongens Tieniste34JensLarsen BorchTønsbergTønsberg 170437
643 Tønsberg Bye58U-Bequem til Tienisten35PederLarsen Hof Tønsberg 1709
644 Tønsberg Bye58I Kongens Tieniste36KnudAhbrahamsen SandøyTønsbergTønsberg 170629
645 Tønsberg Bye59Er forlofuet at tienisten og er Skipper, leveret sin oppeborne Consumptions penge - 17 Rdr. 12 s.37GunderSørens. BergTønsbergTønsbergGift170448
646 Tønsberg Bye59I Kongens Tieniste38IsackAbrahams. NormandEegerTønsberg 170625
647 Tønsberg Bye59I Kongens Tieniste39EllefJoensen HanekamHolmestr.TønsbergGift170433
648 Tønsberg Bye59Død i Kongens Tieniste40SvendLaysen FortunaSlaugenTønsberg 170623
649 Tønsberg Bye59I Kongens Tieniste41AbrahamEricksen Baads.WeyerlandTønsberg 170631
650 Tønsberg Bye59I Kongens Tieniste42TorbiørnPeders. BiørnTønsbergTønsberg 170435

Side: [<<] ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |