Vestfold-slekt: Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.

Søket ga 1734 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... [>>]

ID Sted Side Mønstring Nr. Fornavn Etternavn Fødested Bopel Gift Antakelsesår Alder
826 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn76Fangen i Gottenburg102ClavsPeders. KrogstadKrogstadWeyerlandGift170837
827 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn76I Kongens Tieniste103OleArfues. AspekierVigsidenLasken 170829
828 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn76I Kongens Tieniste104AndersNielsen HiermstadNøtterøeHiermstad 170826
829 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn76I Kongens Tieniste105CasparOlsen SandStrømsøeNøtterøeGift170928
830 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn76Død i Kongens Tieniste106ChristenOlsen SandeNøtterøeSøndresand 170922
831 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn76I Kongens Tieniste107ChristopherOlsen EgenæsNøtterøeEegenæs 170934
832 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn76I Kongens Tieniste108AndersOlsen AlbyeWeyerlandAlbye 171020
833 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn76I Kongens Tieniste109LaursOlsen SandStrømsøeNøtterøe 171027
834 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn76I Kongens Tieniste110HaagenJoensen EegenæsNøtterøeØstre Egnæs 171020
835 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn76I Kongens Tieniste111AmmonHogesen TanstadNøtterøeTanstad 171019
836 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn77I Kongens Tieniste112LaursMortesen EgenisNøtterøeEgenis 171023
837 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn77I Kongens Tieniste113LaursMathies. TogenisWeyerlandTogenis 171019
838 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn77I Kongens Tieniste114AndersNielsen VllføeNøtterøeVlfiøe 171020
839 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn77I Kongens Tieniste115ChristenHansen SæmbNøtterøeSkov 171027
840 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn77I Kongens Tieniste116EllufJockumsen GundestadNøtterøeGundestad 171020
841 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn77I Kongens Tieniste117GunderOlsen BuerNøtterøeBuer 171021
842 Nøtterøe, Giersøe, Føen, Huusøe, Birchøe, Valøe, Gaasøe, Lindholmen, Nordre Aarøe, Sønder Aarøe, Øster Bolærn, Mellem Bolæren, Vester Bolæren, Weyerland i Stochesogn77I Kongens Tieniste118ChristopherRasmus. GibøeNøtterøeGibøe 171028
843 Melsomvig og Sanden78I Kongens Tieniste1LaursOlsen KleppeneStochesognMelsomvigGift170644
844 Melsomvig og Sanden78Udygtig hafuer broch2ArfueSvendsen KragøeTønsbergMelsomvigGift170645
845 Melsomvig og Sanden78Casseret. Udygtig3NielsChristophers. RostadStochesognMelsomvigGift170649
846 Melsomvig og Sanden78Casseret. Udygtig4BentPedersen StudLaurvigenMelsomvigGift170651
847 Melsomvig og Sanden78I Kongens Tieniste5SørenAndersen ViværingMelsomvigMelsomvig 170633
848 Melsomvig og Sanden78I Kongens Tieniste6AndersChristophersen UlfMelsomvigMelsomvigGift170637
849 Melsomvig og Sanden78I Kongens Tieniste7SimenHansen RøeMelsomvigMelsomvig 170638
850 Melsomvig og Sanden78I Kongens Tieniste8HansHansen RøeMelsomvigMelsomvig 170626

Side: [<<] ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |