Vestfold-slekt: Eldste ruller, 1704-1711. Bragernes distrikt.

Søket ga 1734 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... [>>]

ID Sted Side Mønstring Nr. Fornavn Etternavn Fødested Bopel Gift Antakelsesår Alder
851 Melsomvig og Sanden78Udygtig. Casseret9ChristenOlsen RørkuldValdberg i StochesognMelsomvigGift170643
852 Melsomvig og Sanden79Fører sin egen Skude i Transporten10AndersAndersen VigværingVigsidenMelsomvigGift170647
853 Melsomvig og Sanden79Fører sin egen Skude i Transporten11SørenMickelsen RøeSandeheretSandenGift170641
854 Melsomvig og Sanden79Død i Kongens Tieniste12ChristenPeders. FiecheStochesognSandenGift170645
855 Melsomvig og Sanden79Boer paa Landet. Ubequem til Kongens Tieniste13HansJohansen StoumandStochesognSandenGift170643
856 Melsomvig og Sanden79I Kongens Tieniste14HansHansen MelsomMelsomvigMelsomvig 170624
857 Melsomvig og Sanden79Casseret udygtig15EfuenLaurs. KamfiordSandeheretMelsomvigGift170829
858 Melsomvig og Sanden79I Kongens Tieniste16TorgierChristophersen MelsomvigMelsomvigMelsomvig 171019
859 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80I Kongens Tieniste1HansHansen Maugerød    
860 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80Casseret i Kiøbenhafn2JacobHansen SundeneTiømøeNordr. SundeneGift170647
861 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80Casseret, udygtig3EfuenTolfsen SundeneTiømøeSøndr. SundeneGift170651
862 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80Død4OleTolfsen SundeneThiømøeSøndre SundeneGift170643
863 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80Død i Kongens Tieniste5OleOllesen BuchelieThiømøeBuchelieGift170630
864 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80Eier part i en Skude som hand fører i Transporten6HansAndersen Hellesmoe    
865 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80Har sin Egen Skude7ChristenPedersen HougenStochesognGlendeGift170645
866 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80Casseret, udygtig8HansAndersen GlendeVeyerl.GlendeGift170635
867 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80I Kongens Tieniste9NielsLaursen KlinchenbergNøtterøeGlendeGift170633
868 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80I Kongens Tieniste10TorbiørnGards. GundersrødThiømøeSandbechGift170646
869 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser80Farer uden Lands11JacobAnders. Wig    
870 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser81Fører sin egen Skude udj Transporten12hansSimons. BurdalTiømøeBuerdalGift170643
871 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser81I Kongens Tieniste13OleHansen RøraasSlaugenBurdalGift170637
872 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser81I Kongens Tieniste14NielsOlsen BurdalTiømøeBurdal 170625
873 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser81Fører sin egen Skude i Transporten15HansOlsen RødTiømøeNeder Rød 170631
874 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser81Fører sin egen Skude i Transporten16OleOlesen RødTiømøeNeder Rød 170630
875 Tiømøe, Huudøe, Brødsøe, Buerøe, Sandøe og Wasser81Udygtig hafuer Broch17ChristopherPedersen HougThiømøeHaug ØfreGift170633

Side: [<<] ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |