Vestfold-slekt: Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.

Søket ga 1298 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... [>>]

ID Side Sted Nr. Fornavn Etternavn Fødested Bopel Antakelsesår Alder Gift Tjeneste Merknader
226 35Tønsberg Bye med Byetangen195JensHansen GriisTønsbergTønsberg1723*50Gift34 Aar faret ved Søen til Coffardie, 10 Aar i tienisten sidste OrlogOverstrøket. I ap. Rulle No. 5.
227 35Tønsberg Bye med Byetangen195LarsLarsen HanstadTønsbergTønsberg172432 8 Aar faret ved Søen med store Skibe, ey været i tienisten
228 35Tønsberg Bye med Byetangen196ThoreJensen GochstadTønsbergTønsberg1723*40 24 Aar faret ved Søen, 10 Aar i tienisten sidste Orlog
229 36Tønsberg Bye med Byetangen197LarsHaraldsen GrimestadGrimestad paa ThiømøeTønsberg172316 2 Aar faret med Skuder, nyder ey
230 36Tønsberg Bye med Byetangen198PederThorjersen ChristianiaChristianiaTønsberg1723*23 1 Aar faret med Skuder, nyder ey
231 36Tønsberg Bye med Byetangen199HendrichOlsen LuthTønsbergTønsberg1723*24Gift2 Aar faret, ey været i tienisten, nyder ej
232 36Tønsberg Bye med Byetangen200LarsOlsen HasleHasle under JarlsbergTønsberg1723*19 1 Aar faret med Skibe, nyder intet
233 36Tønsberg Bye med Byetangen201OleSørensen Tønsbergi SlagenTønsberg1723*37 17 Aar faret ved Søen, 3 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog, modtar ejOverstrøket. Transp. til gamel Mandskab under No. 7
234 36Tønsberg Bye med Byetangen201ChristopherGregersen GrytingI NorlandeneTønsberg172538Gift12 Aar faret ved Søen, 9 Aar i tienisten sidste Orlog, 3 Aar 5/m ved Compagnierne
235 36Tønsberg Bye med Byetangen202ThoreOlsen TønsbergTønsbergØfre Raael1723*17 Ey faret uden med Baade, nyder ej
236 37Thiømøe203PederNielsen FalchevigNordfiord i Bergenhuus lehnNordre Sundene172337Gift12 Aar faret ved Søen, 9 Aar i tienisten sidste Krig ved Gallærne
237 37Thiømøe204NielsOlsen KragerøeLøvesand ved FalchensteenKragerøe1723*36Gift2 Aar faret ved Søen, ey været i tienisten ?? bruger GaardOverstrøket. Transp. i apart. Rulle har stoer Gaard. No. 14
238 37Thiømøe204NielsPovelsen RødSyndre Welle i SlaugenØfre Rød172430 10 Aar faret ved Søen med Skibe, ey været i tienisten
239 37Thiømøe205HendrichJoensen HoltekierHoltekierHoltekier1723*26 8 Aar faret ved Søen med Skibe, ey været i tienistenOverstrøket- Transp.i a.p. Rulle som Skipper, No. 16
240 37Thiømøe205HansHansen MoeThiømøeThiømøe172323 7 Aar til Coffardie med Skibe
241 37Thiømøe206HansJoensen HoltekierHoltekierHoltekier1723*24 3 Aar faret med Skuder ved Søen
242 37Thiømøe207OleHansen ØstjoreØstjoreØstjore1723*23 12 Aar faret ved Søen med Skibe og Skuder
243 37Thiømøe208JacobHansen MaagerøeMaagerøeMaagerøe1723*26 12 Aar faret ved Søen med SkuderOverstrøket. Transport i ap. Rulle s. Skipper, No. 17
244 37Thiømøe208LarsHansen HofSyndre SundeneSyndre Sundene172440Gift26 Aar faret ved Søen, 12 Aar i tienisten sidste Orlog
245 38Thiømøe209HansPovelsen MaagerødMaagerødMaagerød172319 1 Aar faret med Skuder, nyder ey
246 38Thiømøe210TorjerOvensen HolteneBuerøeØfre Holtene1723*26 12 Aar faret med Skibe og Skuder, ey været i tienisten
247 38Thiømøe211NielsLarsen HolteneHolmestrandNedre Holtene1723*44Gift20 Aar faret ved Søen, 9 Aar i tienisten sidste og siden Compagnierne
248 38Thiømøe212ChristenSørensen WelleWelle i SlagenGoen1723*30 Tient for Dragun i 3 Aar, ved Søen faret 4 Aar med Skuder
249 38Thiømøe213MogensHendrichsen BæverHolmestrandHunnerøe1723*24 4re Aar faret med Skibe og Skuder, ey været i tienisten, nyder ej
250 38Thiømøe214AndersAndersen PøtPøtPøt1723*35Gift18 Aar faret ved Søen, ey været i Kongens tieniste

Side: [<<] ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |