Vestfold-slekt: Eldste ruller, Hovedrulle, 1723-1726. Bragernes distrikt.

Søket ga 1298 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Side Sted Nr. Fornavn Etternavn Fødested Bopel Antakelsesår Alder Gift Tjeneste Merknader
151 23Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig124ChristenNielsen HolstHolmestranHolmestrand1723*26Gift16 Aar faret ved Søen til Coffardie med Skibe
152 23Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig125HansAndersen BergHolmestranHolmestrand1723*48Gift13 Aar faret ved Søen til Coffardie, 10 Aar i Kongens tieniste paa Flaaden
153 23Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig126NielsNielsen LøebergSchaaneHolmestrand1723*30GiftEy faret uden med Baade, nyder ey
154 24Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig127HeljeLarsen HolmestrandSoenHolmestrand172339Gift19 Aar faret ved Søen med Skibe, 10 1/2 Aar i Kongens tieniste paa Flaaden sidste Orlog
155 24Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig128NielsMathiesen DahlHolmestrandHolmestrand1723*32Gift16 Aar faret ved Søen med Skibe, 8 Aar i Kongens tieniste paa Flaaden sidste Orlog
156 24Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig129JanFrilopFridrichstadHolmestrand1723*34Gift29 Aar faret ved Søen imidlertid fra Holland 22 Aar, 4 Aar i Kongens tieniste paa Flaaden sidste Orlog
157 24Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig130SiverOlsen BaaloxHolmestrandHolmestrand1723*46Gift20 Aar faret ved Søen til Coffardie, 1 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog, er Tømmermand
158 24Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig131PederHansen TernerøeHolmestrandHolmestrand1723*32Gift14 Aar faret ved Søen til Coffardie, Ey været i Kongens tieniste
159 24Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig132PederMathiesen DahlHolmestrandHolmestrand1723*23 2 Aar faret ved Søen til Coffardie
160 25Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig133OleOuensen GodaggerGodager i Botne sognHolmestrand172342Gift22 Aar faret ved Søen imidlertid 6 Aar fra Holland og Engeland, 9 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
161 25Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig134OleAbelsen BlichfeltHolmestrandHolmestrand1723*17 4 Aar faret ved Søen til Coffardie
162 25Holmestrands Bye under Kiøbstaden Tønsberg sorterende med laddepldsene Sandsvig og Frebersvig135NielsLarsen ØsterenStrømsøeHolmestrand1723*18 1 Aar faret ved Søen til Coffardie
163 25Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe136TostenAndersen KatterøeKatterøeAaschestrand172342Gift25 Aar faret ved Søen imidlertid været i tienisten ?? 1700, sidste Orlog 9 1/2 AarOverstrøket. Transp. j ap. Rulle som Skipper No. 2
164 25Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe136OleOlsen GudemLaurvigenAaschestrand172444Gift26 Aar til Coffardi, 10 1/2 Aar i tienisten for Seilmager
165 25Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe137AndersNielsenJareteen i Semb sognAaschestrand1723*36 25 Aar faret ved Søen imidlertid uden lands fra Seeland til Cap i 3 Aar, 10 Aar sidste Orlog i Kongens tieniste
166 26Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe138JensNielsen FrebersvigSchopom i BorresognAaschestrand172333Gift16 Aar faret ved Søen, 7 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
167 26Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe139ChristenOlsen AaschestrandAaschestrandAaschestrand1723*22 7 Aar til Coffardie, ey været i tienisten
168 26Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe140JensOttesen HolstHolmestrandLørje i Borresogn1723*23 5 Aar faret ved Søen, 2 Aar i tienisten paa Flaaden sidste Orlog, ey møtte
169 26Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe141IverHansen GannestadGanestad i BorresognAaschestrand1723*44Gift20 Aar faret ved Søen, 10 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
170 26Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe142AndersKnudsen GodagerRamnessogn paa BiuneGodager i Botnesogn1723*54Gift37 Aar faret ved Søen, 5 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog for Matros og SkibmandOverstrøket. Transp. i a.p. Rulle No. 4
171 26Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe143ChristopherPovelsen GunnersrødThiømøeThiømøe1723*24 10 Aar med Skibe, Ey været i tienistenOverstrøket. Transport. til Thiømøe under No. 16 saa?? hand sig der har nedsat.
172 27Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe144HalvorJacobsen AaschestrandSteenbryggenSteenbryggen172333Gift17 Aar faret ved Søen, 7 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
173 27Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe145OleSimensen BechenWiigsidenBechen1723*46Gift14 Aar faret ved Søen, 5 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
174 27Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe146AndersHalvorsen BachenChristianiaBachen1723*30 20 Aar faret ved Søen med Jagter, Ey været i tienisten
175 27Aaschestrand, Steenbryggen, Saltkopp og Mercheboe, Ladde og Strandsidder Pladse - med den Insul Bastøe147OleIngebretsen FrebersvigWiigsidenFrebersvig1723*17 Ey faret, nyder intetOverstrøket. Transp. til Holmestrand den nye Rulle No. 37

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |