Vestfold-slekt
ID: 0722Mt1665P
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Prestens manntall 1665 for Nøtterøy
Oppbevaringssted: Riksarkivet
Kildetype: Manntall
Område: Notteroy
Fylke: Vestfold
Listetype: Manntall
Startår: 1665
Sluttår:
Merknader til kilden: Datert 27. mai 1665
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 1998
Korr./dobbel.: Korrekturlest
Korrektur ved: Ketil Firing Hanssen
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |