Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
1 NielsArnes.46Oppsitter Smitzrud, det NordreBruker heleNøtterøe
2 ChristopherNiels.15SønnSoldatSmitzrud, det Nordre Nøtterøe
3 TormoNiels.12Sønn Smitzrud, det Nordre Nøtterøe
4 RassmusOluffs.62Oppsitter Smitzrud, det ØstreBruker heleNøtterøe
5 NielsRassmus.18SønnSoldatSmitzrud, det Østre Nøtterøe
6 OluffRassmus.16??Sønn Smitzrud, det Østre Nøtterøe
7 KiellRassmus.15SønnTjener i TønsbergSmitzrud, det Østre Nøtterøe
8 BørgerKiøls.40Oppsitter Smitzrud, VestreBruker heleNøtterøe
9 GundmundNiels.66Oppsitter Smittzrud, SøndreBruker heleNøtterøe
10 GunderLasken50Husmann Smittzrud, Søndre Nøtterøe
11 GunderChristens.50Husmann Øre Nøtterøe
12 OluffTorgers.38Oppsitter Egenæs, VestreBruker halveNøtterøe
13 HermandLauritzs.26Oppsitter Egenæs, VestreBruker halveNøtterøe
14 ChristopherLauritzs.14DrengEnkens sønnEgenæs, Vestre Nøtterøe
15 EffvenChristens.50Oppsitter Egenæs, ØstreBruker halveNøtterøe
16 OluffSøffrens.41Oppsitter Egenæs, ØstreBruker halveNøtterøe
17 KnudHans.60Oppsitter Føyen, SøndreBruker halveNøtterøe
18 HansKnuds.19SønnSoldatFøyen, Søndre Nøtterøe
19 PoffvellKnuds.14Sønn Føyen, Søndre Nøtterøe
20 ChristenHans.44Oppsitter Føyen, SøndreBruker halveNøtterøe
21 Seneca??Anders.70Oppsitter Føyen, NordreBruker heleNøtterøe
22 HendrichOluffs.78Oppsitter BiørneboeBruker to parterNøtterøe
23 NielsHendrichs.41Oppsitter BiørneboeBruker en partNøtterøe
24 OluffHendrichs.40Oppsitter Tanstad, NordreBruker heleNøtterøe
25 LauritzTores.60Dreng Tanstad, Nordre Nøtterøe

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |