Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
1NielsArnes.46Oppsitter Smitzrud, det NordreBruker heleNøtterøe
2ChristopherNiels.15SønnSoldatSmitzrud, det Nordre Nøtterøe
3TormoNiels.12Sønn Smitzrud, det Nordre Nøtterøe
4RassmusOluffs.62Oppsitter Smitzrud, det ØstreBruker heleNøtterøe
5NielsRassmus.18SønnSoldatSmitzrud, det Østre Nøtterøe
6OluffRassmus.16??Sønn Smitzrud, det Østre Nøtterøe
7KiellRassmus.15SønnTjener i TønsbergSmitzrud, det Østre Nøtterøe
8BørgerKiøls.40Oppsitter Smitzrud, VestreBruker heleNøtterøe
9GundmundNiels.66Oppsitter Smittzrud, SøndreBruker heleNøtterøe
10GunderLasken50Husmann Smittzrud, Søndre Nøtterøe

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |