Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
326 GullichJacobs.44Oppsitter Sunnene, NordreBruker heleTiømøe
327 HansEskels.17Dreng Sunnene, Nordre Tiømøe
328 TollffSøffrens.35Oppsitter Sunnene, SøndreBruker heleTiømøe
329 HoffverTores.37Oppsitter Holtane, ØffreBruker heleTiømøe
330 BiloSøffrens.34Oppsitter Holtane, NedreBruker heleTiømøe
331 TostenErichs.44Oppsitter HoleBruker heleTiømøe
332 HansHaagens.18Dreng Hole Tiømøe
333 ErichTorbiøns.77Oppsitter GunnersøeBruker halveTiømøe
334 OluffErichs.17Sønn Gunnersøe Tiømøe
335 AndersErichs.17Dreng Gunnersøe Tiømøe
336 GarErichs.40Oppsitter GunnersøeBruker halveTiømøe
337      ØstjordenHaffver standen øde udj nogle aar: thi ingen kand leje det for den stoore skyld, der er paa.Tiømøe
338 AndersBiørns.32Husmann Østjorden Tiømøe
339 OleSvends.20DrengSkredderdrengØstjorden Tiømøe
340 JacobHaralls.58Oppsitter HonerødBruker halveTiømøe
341 ArneJens.58OppsitterEn sønn tjener på TregdanHonerødBruker halveTiømøe
342 LauritzArnes.20SønnUtenlandsHonerød Tiømøe
343 HansLauritzs.27DrengPrestens dreng  
344 OluffNiels.20DrengPrestens dreng  
345 LauritzRejers.??76HusmannHusmann (prestens?)  

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

| Hjem | Søk | Alle | Info |