Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
77      BuerJordedrotten bruker en fjerdepartNøtterøe
75 HalffvorTronds.?? Buerstad70Husmann Buer Nøtterøe
78 OluffPeders.50Oppsitter AnnilrødBruker heleNøtterøe
79 NielsOluffs.14SønnSoldatAnnilrød Nøtterøe
80 PederAnders.44Oppsitter TogenæsBruker heleNøtterøe
81 ChristenMatthis.14Dreng Togenæs Nøtterøe
82 PoffvellEngebrits.37Oppsitter StangebyBruker halveNøtterøe
83 SevallEngebrits.32Dreng Stangeby Nøtterøe
86 HaagenEngebrits.35Oppsitter StangebyBruker halveNøtterøe
84 NielsOluffs.33Dreng Stangeby Nøtterøe
85 Oluff 50HusmannSoldatStangeby Nøtterøe
87 RassmusOluffs.36Oppsitter LofterødBruker heleNøtterøe
88 LauritzIngebrits.64Oppsitter Skierffven, SøndreBruker heleNøtterøe
89 PederLauritzs.20Sønn Skierffven, Søndre Nøtterøe
90 ChristenLauritzs.14Sønn Skierffven, Søndre Nøtterøe
91 KlausOluffs.40Husmann Skierffven, Søndre Nøtterøe
92 AndersHelges.52Oppsitter Skierffven, NordreBruker heleNøtterøe
93 TorbiørnTangen60Husmann Skierffven, Nordre Nøtterøe
94 AndersTorbiørns.24SønnSoldatSkierffven, Nordre Nøtterøe
95 PederTores.40Oppsitter FøikaasBruker heleNøtterøe
96 JochomEndres.63Husmann Føikaas Nøtterøe
97      FøikaasDer under var en øde gaard Knatvald. Ligger ødeNøtterøe
98 SøffrenRejers.55Oppsitter MeumBruker halveNøtterøe
99 PederGulliks. Oppsitter MeumBruker halveNøtterøe
100 KiøstellBiørns.40Oppsitter Hoffland. Underliggende ødegaard MulbiønrødBruker heleNøtterøe

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |