Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
226 OluffHaagens.38Oppsitter HulebackBruker halveTiømøe
227 HansTores.16Oppsitter HulebackBruker halveTiømøe
228 ChristopherLauritzs.60Oppsitter Hou, ØffreBruker halveTiømøe
229 TorbiørnChristophers.17Sønn Hou, Øffre Tiømøe
230 PederChristophers.20Oppsitter Hou, ØffreBruker halveTiømøe
231 OluffEffvens.45Oppsitter VestgaardenBruker heleTiømøe
232 ToreHarals.18Dreng Vestgaarden Tiømøe
233 HansHans.50Oppsitter MidgaardenBruker heleTiømøe
234 HarallHaralls.15Dreng Midgaarden Tiømøe
235 OluffHellges.41Oppsitter OppegaardBruker heleTiømøe
236 AndfinTorgiers.40Oppsitter NæsBruker halveTiømøe
237      NæsAndre halvpart står ødeTiømøe
238 MortenAnders.42Oppsitter MedgaardenBruker halveTiømøe
239 ChristopherErichs.34Oppsitter MedgaardenBruker halveTiømøe
240 HansEners.36Oppsitter MoeBruker heleTiømøe
241 JensOls.35Oppsitter HellismoeBruker halveTiømøe
242 LauritzPeders.33Oppsitter HellismoeBruker halveTiømøe
243 MatthisGerons.??44Oppsitter BiørnevogBruker heleTiømøe
244 StenOls.18Dreng Biørnevog Tiømøe
245 OluffHans.62Oppsitter Tregden Tiømøe
246 HansOluffs.22OppsitterSønnTregdenBruker halveTiømøe
247 OluffArnes.14Dreng Tregden Tiømøe
248 PederOls.12Dreng Tregden Tiømøe
249 LauritzHans.55??Oppsitter TregdenBruker halveTiømøe
250 KiøstellTorgiers.63Oppsitter KollebeckBruker en fjerdepartTiømøe

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |