Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
101 OluffKiøstells.12Sønn Hoffland. Underliggende ødegaard Mulbiønrød Nøtterøe
102 PederØlldrich40OppsitterBondelensmannSem, NedreBruker halveNøtterøe
103 OluffGullbrands.22Dreng Sem, Nedre Nøtterøe
104 IngebritEnars.15Dreng Sem, Nedre Nøtterøe
105 EliffPeders.24Dreng Sem, Nedre Nøtterøe
106 AndersRassmus.60Oppsitter Sem, NedreBruker halveNøtterøe
107 HansAnders.20SønnUtenlandsSem, Nedre Nøtterøe
108 BørgerAnders.16SønnUtenlandsSem, Nedre Nøtterøe
109 PederLauritzs.50Oppsitter Sem, MellomstBruker heleNøtterøe
110 LauritzPeders.12Sønn Sem, Mellomst Nøtterøe
111 LauritzJørgens.64Oppsitter Sem, ØffreBruker halveNøtterøe
112 HansLauritzs.26Oppsitter Sem, ØffreBruker halveNøtterøe
113 GunderOluffs.48Oppsitter Sem, ØstreBruker halveNøtterøe
114      Sem, ØstreLanddrotten bruker halveNøtterøe
115 RassmusHans.92Oppsitter Gunnestad, ØstreBruker heleNøtterøe
116 HansTores.42Oppsitter Gunnestad, VestreBruker heleNøtterøe
117 AndersTruls.14DrengSoldatGunnestad, Vestre Nøtterøe
118 AnunBiørns.85Husmann Gunnestad, Vestre Nøtterøe
119 HansGuttorms.36Oppsitter Sanden, SøndreBruker heleNøtterøe
120 AbrahamKnuds.40Oppsitter Sanden, NordreBruker heleNøtterøe
121 MattzBryntes.20DrengLandrytterSanden, Nordre Nøtterøe
122      Nøtterøe, VestreBrukes av eieren Hans Soellber fra Fon SognNøtterøe
123 NielsSøffrens.20DrengSoldatNøtterøe, Vestre Nøtterøe
124 LauritzKrabbe50Husmann Nøtterøe, Vestre Nøtterøe
125 HansHans.28Husmann Nøtterøe, Vestre Nøtterøe

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |