Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
251 GullichTorgiers.53Oppsitter KollebeckBruker halveTiømøe
252 IngebritKiøstells.30Oppsitter KollebeckBruker en fjerdepartTiømøe
253 StillouJoens.40Oppsitter OtterstiBruker halveTiømøe
254 OluffHendrichs.13Dreng Ottersti Tiømøe
255 HansPeders.42Oppsitter OtterstiBruker halveTiømøe
256 OluffHans.35Oppsitter EejeneBruker heleTiømøe
257 TrulsOls.12Dreng Eejene Tiømøe
258 OluffGunders.45Oppsitter Kierre, ØffreBruker halveTiømøe
259 HansOluffs.18Sønn Kierre, Øffre Tiømøe
260 LauritzOluffs.12Sønn Kierre, Øffre Tiømøe
261 HansOluffs.20Oppsitter Kierre, ØffreBruker halveTiømøe
262 ClausJens.55Oppsitter Kierre, NedreBruker heleTiømøe
263 AndersTyges.50Husmann Kierre, Nedre Tiømøe
264 GiestGiests.40Oppsitter PyttBruker heleTiømøe
265 HansTorgiers.66Oppsitter OrmeletBruker halveTiømøe
266 HansHans.30SønnUtenlandsOrmelet Tiømøe
267 SøffrenHans.19SønnUtenlandsOrmelet Tiømøe
268 SøffrenHans.??12Dreng Ormelet Tiømøe
269 IngebritHans.28Oppsitter OrmeletBruker halveTiømøe
270 HansJoens.53Oppsitter Rød, ØffreBruker halveTiømøe
271 BørgerArnes.16Dreng Rød, Øffre Tiømøe
272 EffvenOls.36Oppsitter Rød, ØffreBruker halveTiømøe
273 NielsLauritzs.50Oppsitter Rød, NedreBruker halveTiømøe
274 HansNiels.13Sønn Rød, Nedre Tiømøe
275 OluffNiels.24Oppsitter Rød, NedreBruker halveTiømøe

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |