Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
276 HaagenTores.30Oppsitter HoffvitøenBruker halveTiømøe
277 OluffOls.26Dreng Hoffvitøen Tiømøe
278 Hansvermoder Oppsitter HoffvitøenBruker halveTiømøe
279 ChristenKiøstels.36Oppsitter KragerøeBruker halveTiømøe
280 AndersLauritzs.46Oppsitter KragerøeBruker halveTiømøe
281 AndersTorbiørns.47Oppsitter HollmeBruker halveTiømøe
282 OluffAnders. SønnUtenlandsHollme Tiømøe
283 NilsEffvens.14Dreng Hollme Tiømøe
284 TiøstellGunders.45OppsitterHar sin far hos segHollmeBruker halveTiømøe
285 Faren 80Far Hollme Tiømøe
286 LauritzKiøstels.12Sønn Hollme Tiømøe
287 AndersOls.38Oppsitter BryttzøBruker heleTiømøe
288      Bryttzø, NordreHar stått øde i 10 årTiømøe
289 HansOls.36OppsitterHaffver sin broder till vinter kostSandøeBruker heleTiømøe
290 TorbiørnOls.19DrengOppsitterens brorSandøe Tiømøe
291 HansHaralls.56Oppsitter Østgaarden, den østreBruker halveTiømøe
292 EffvenHaralls.50Oppsitter Østgaarden, den østreBruker halveTiømøe
293 TorbiørnHans.52Oppsitter Østgaarden, VestBruker heleTiømøe
294 StillouTorbiøns.20SønnUtenlandsØstgaarden, Vest Tiømøe
295 JoenTorbiøns.18Sønn Østgaarden, Vest Tiømøe
296 HalffvorHaagens.55Oppsitter SynstegaardBruker heleTiømøe
297 EffvenHalffvors.25SønnUtenlandsSynstegaard Tiømøe
298 JoenKnutzs.19SønnEr også uteSynstegaard Tiømøe
299 HarallOls.14Dreng Synstegaard Tiømøe
300 SøffrenTores.60Oppsitter KrugeBruker halveTiømøe

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |