Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
26 BiørnGunders.62Husmann Tanstad, Nordre Nøtterøe
27 NilsBiørns.14SønnSoldat i SlagenTanstad, Nordre Nøtterøe
28 PederNiels.54Oppsitter Tanstad, SøndreBruker heleNøtterøe
29 NielsPeders.15SønnSoldatTanstad, Søndre Nøtterøe
30 HaagenPeders.13Sønn Tanstad, Søndre Nøtterøe
31 Huusqvinde  Husmann Tanstad, Søndre Nøtterøe
32 PederNiels.24Sønn Tanstad, Søndre Nøtterøe
33 OluffNiels. SønnTjener på prestegårdenTanstad, Søndre Nøtterøe
34 HansAnders.50Husmann Skarphaffve Nøtterøe
35 TormoHans.14Sønn Skarphaffve Nøtterøe
36 HansPeders.34Oppsitter Giypøe, NordreBruker heleNøtterøe
37 AnunJørgens.63Oppsitter Giypøe, SøndreBruker heleNøtterøe
38 JørgenAnuns.15Sønn Giypøe, Søndre Nøtterøe
39 IngebritAnuns.13Sønn Giypøe, Søndre Nøtterøe
40 IngebritOluffs.27DrengLandrytterGiypøe, Søndre Nøtterøe
41 ErichVillatzs.50Oppsitter Biønæs. Gierløes Stad derunderBruker to parterNøtterøe
42 ChristenLauritzs.28Oppsitter Biønæs. Gierløes Stad derunderBruker en partNøtterøe
43 En fattig præsteenke  Oppsitter BugaardenBruker halveNøtterøe
44 FinSøffrens.36Dreng Bugaarden Nøtterøe
45 SimonOls.54Oppsitter BugaardenBruker halveNøtterøe
46 EspenSimons.13Sønn Bugaarden Nøtterøe
47 GuttormJerons.50Oppsitter Næs, NordreBruker halveNøtterøe
48 OluffGuttorms.20Sønn Næs, Nordre Nøtterøe
49 Enken  Oppsitter Næs, NordreBruker halveNøtterøe
50 SøffrenAnders.12Sønn Næs, Nordre Nøtterøe

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |