Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
151 WillomPoffvels.24Oppsitter TimmereegBruker halveNøtterøe
152 HalffvorOls.50Oppsitter BrevigBruker heleNøtterøe
153 LauritzAndors.26Sønn Brevig Nøtterøe
154 AndorHalffvors.19Sønn Brevig Nøtterøe
155 AndersJacobs.56Husmann Brevig Nøtterøe
156 OleAnders.19Sønn Brevig Nøtterøe
157 ErichAnders.14Sønn Brevig Nøtterøe
158 IffverOls.36Oppsitter SvendsrødBruker halveNøtterøe
159 AndersTurmand OppsitterVisiterer i HolmestrandSvendsrødBruker halveNøtterøe
160 HendrichPeders.40Oppsitter Aarøe, SøndreBruker heleNøtterøe
161 NielsOluffs.40Oppsitter Aarøe, NordreBruker heleNøtterøe
162 AndersLauritzs.50Oppsitter HvalløeBruker heleNøtterøe
163 HansAnders.19SønnSoldatHvalløe Nøtterøe
164 LauritzAnders.12Sønn Hvalløe Nøtterøe
165 SøffrenNiels.45Oppsitter RubberøeBruker heleNøtterøe
166 EffvenSøffrens.15SønnSoldatRubberøe Nøtterøe
167 Niells  Sønnstaar paa NøtterøeRubberøe Nøtterøe
168 AndersAnders.70Oppsitter TroltoreBruker heleNøtterøe
169 HansJacobs.39Oppsitter SkouffvenBruker heleNøtterøe
170 KnudChristophers.54Oppsitter LandsrødBruker heleNøtterøe
171 LauritzKnudtzs.18SønnSoldatLandsrød Nøtterøe
172 Torbiørn  HusmannSkouffven til SkierffvenLandsrød Nøtterøe
173 OluffChristens.52Oppsitter KaarøeBruker heleNøtterøe
174 JacobHelges.70Oppsitter UlfføeBruker heleNøtterøe
175 NielsLauritzs.18DrengSoldatUlfføe Nøtterøe

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |