Vestfold-slekt: Prestens manntall 1665. Nøtterøy.

Søket ga 345 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Opphold Gård Merknader Sogn
301 HansSøffrens.36Sønn Kruge Tiømøe
302 OleNiris.40Oppsitter KrugeBruker halveTiømøe
303 ChristenAnuns.28Oppsitter Hou, NedreBruker halveTiømøe
304      Hou, NedreDen andre halvpart står ødeTiømøe
305 PoffvelChristophers.60OppsitterHaffver sin verfader hos sig:MøeBruker heleTiømøe
306 NilsRejers.84Verfader Møe Tiømøe
307 TorgierGullichs.38Oppsitter HinnisøeBruker halveTiømøe
308 HansEffvens.49Oppsitter HinnisøeBruker halveTiømøe
309 BrynteChristens.50Oppsitter Rød paa Bryttzøe. Huuskalffven ligger underBruker heleTiømøe
310 ChristopherBryntes.13Sønn Rød paa Bryttzøe. Huuskalffven ligger under Tiømøe
311 TorbiønBryntes.13Sønn Rød paa Bryttzøe. Huuskalffven ligger under Tiømøe
312 LauritzRasmus.52Oppsitter BuedaelBruker heleTiømøe
313 HansLauritzs.20SønnEr i kongens tjenesteBuedael Tiømøe
314 RasmusLars. SønnTjener på GierevogBuedael Tiømøe
315 AnunEliffs.40Husmann Buedael Tiømøe
316 ChristenHarals.58Oppsitter EngøeBruker heleTiømøe
317 LauritzChristens.24SønnEr i majestetens tjenesteEngøe Tiømøe
318 OluffAmunds.48Oppsitter SandbeckBruker heleTiømøe
319 AndersOls.12Sønn Sandbeck Tiømøe
320 AndersHans.42Oppsitter GlenneBruker heleTiømøe
321 JensChristophers.56Oppsitter BucheliBruker heleTiømøe
322 KiellJens.14Sønn Bucheli Tiømøe
323 NilsJens.15Sønn Bucheli Tiømøe
324 JacobJens.13SønnTjener i SlagenBucheli Tiømøe
325 RejerGullichs.60Husmann Bucheli Tiømøe

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |