Vestfold-slekt
ID: Mt1710Tbg
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Mandtall Ofuer Tønsberg Bye Och underliggende Holmestrands Indwaanere
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Oslo: Kristiania stiftamt, manntall og matrikler
Kildetype: Manntall
Område: Tønsberg by med Holmestrand
Fylke: Vestfold
Listetype: Manntall
Startår: 1710
Sluttår:
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Egil Theie
Registrert når: 2009
Korr./dobbel.: Ketil Firing Hanssen
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Avfotografert av Kari Thingvold

| Hjem | Søk | Alle |