Vestfold-slekt: Manntall 1710. Tønsberg og Holmestrand.

Søket ga 274 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

ID Bilde Sted Overskrift Stilling Fornavn Etternavn Merknader
1 BildeTønsbergKongelig BetienteForrige Kongel. May.ts Tolder Sr.MadsGregersen
2 BildeTønsbergKongelig BetienteKongel. May.ts. Jdtzige Tolder sr.LauritzMichels. Krøger
3 BildeTønsbergKongelig BetienteBorgemesterPederClausen Nørholm
4 BildeTønsbergKongelig BetienteForrige Lieut. til HæstJacobNaveraschy
5 BildeTønsbergKongelig BetienteRaadmandJensThommesen Coegius
6 BildeTønsbergKongelig BetienteBye FogdenNielsTrustrup
7 BildeTønsbergKongelig BetientePostmesterThomasJensen
8 BildeTønsbergKongelig BetienteBye og Raadstue Schrifver EliasColdewin
9 BildeTønsbergKongelig BetienteStads Chirurigus Mest.rJustFriedlieb
10 BildeTønsbergKongelig BetienteContraleurOllufChristensen
11 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher LauritzHansen
12 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher LauritzPedersen
13 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher ChristopherTue
14 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher Anne sal. Hinrich Mogensens
15 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher HinrichJensen
16 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher AassmundAndersen
17 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher HartvigJeremiasen
18 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher NicolaiHaagensen
19 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher LauritzJochumsen
20 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher Kiersten sal. Anders Gregersens
21 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher JacobBull
22 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher MogensHinrichsen
23 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher OllufIfversen Holchnu fangen i Gotemborg
24 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher Anders ChristianHeene
25 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher ChristenJensen Holm

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |