Vestfold-slekt: Manntall 1710. Tønsberg og Holmestrand.

Søket ga 274 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

ID Bilde Sted Overskrift Stilling Fornavn Etternavn Merknader
201 BildeHolmestrandBorgere PetterJachobsen
202 BildeHolmestrandBorgere LaersPersen
203 BildeHolmestrandBorgere PetterTaisen
204 BildeHolmestrandBorgereLieutr. udi Kongens ThiennistePetterNebell
205 BildeHolmestrandBorgereLieutr. udi Kongens ThiennisteNielsStyr
206 BildeHolmestrandBorgere EfvenFredrichsen
207 BildeHolmestrandHandtwerchsfolchSmeedOllufEngebretsen
208 BildeHolmestrandHandtwerchsfolchSmeedSimenJensen
209 BildeHolmestrandHandtwerchsfolchSchreddereJochumHansen
210 BildeHolmestrandHandtwerchsfolchSchreddereKnudOlsen
211 BildeHolmestrandHandtwerchsfolchSchoemagerOlluf 
212 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen MadsPedersen
213 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen AndersNielsen
214 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen JohannesJansen Bacher
215 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen PoullTornebygger
216 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen Sidsell Sl. Thomas Rasmuss.
217 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen IngerSchoemagermed hendis søn
218 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen LaersJoensen
219 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen ThommesGiertsen
220 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen NielsPedersen Holst
221 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen ChristopherOlsen
222 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen HansMudell
223 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen ErichOlsen
224 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen FredrichKummersøe
225 BildeHolmestrandStrandsiddere och Pebbersvenne, Der ey har vundet Borgerschab, Dog efter deris Wilkaar, Schater till Deris Kongl. May. og Byen JohannesSlagter

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |