Vestfold-slekt: Manntall 1710. Tønsberg og Holmestrand.

Søket ga 274 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

ID Bilde Sted Overskrift Stilling Fornavn Etternavn Merknader
151 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. RasmusPedersen Smeed
152 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. BertellFredrichsen Blaach
153 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. LaersJachobsen Schiøt
154 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. NielsRasmusen Høg
155 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. ThommisJachobsen Kirsebom
156 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. MortenEskildsen Kiellegrinden
157 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. TruelsOlsen Tanum
158 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. JørgenThommesen Lax
159 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. OllufChristophersen Falch
160 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. NielsNielsen Holst
161 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. OllufPedersen Giedde
162 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. LauridzChristensen Schierfven
163 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. KnudTorsen
164 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. HansJørgensen Waxmut
165 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. AndersAasmundsen Berg
166 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. TordJensen Gogstad
167 BildeTønsbergEnroullerede Søefolch, som nesten alle ere udi Kongel. May.ts Thiennister, Om de endnu alle lefver, og Fri for alle Slags Schater. PederBertelsen Stochman
168 BildeTønsbergDaglønere her J Byen LaersKier
169 BildeTønsbergDaglønere her J Byen PederWar
170 BildeTønsbergDaglønere her J Byen FredrichTindorf
171 BildeTønsbergDaglønere her J Byen PoullGulbraar
172 BildeTønsbergHerforuden Ere her i Byen Boendes efterschrefne Præsteæncher MarenNielsdaater BundtzouSal. Hr. Michell Michelsen, fordum Sognepræst till S.te Laurenti Kierche, sambt Sem og Slaugen, Hans Efterlate Ænche
173 BildeTønsbergHerforuden Ere her i Byen Boendes efterschrefne Præsteæncher AnneGiersdaater WennicheSal. Hr. Hans Morland forrige Sognepræst till Vor Frue kKierche, Hans Efterlate Ænche
174 BildeTønsbergHerforuden Ere her i Byen Boendes efterschrefne Præsteæncher AppeloneMortensdaaterSal. Hr. Peder Mungaard, fordum Sognepræst till Tiølling Sogn J Laurvigs Grefschab, Hans Efterlate Ænche
175 BildeTønsbergHerforuden Ere her i Byen Boendes efterschrefne Præsteæncher SophiePedersdaaterSal. Hr. Christian Wesling, forrige Sognepræst til Vor Frue Kierche, Hans J dete Aar Efterlate Ænche

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |