Vestfold-slekt: Manntall 1710. Tønsberg og Holmestrand.

Søket ga 274 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

ID Bilde Sted Overskrift Stilling Fornavn Etternavn Merknader
26 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher HermandMelhop
27 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher ClausJachobsen Hogendich
28 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher HansMichelsen
29 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher HansHansen Stranden
30 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher Johan BerendtMassman
31 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher Else Søfren Pedersens
32 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher TeesAndersen
33 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher AnneGiersdaatersl. Niels Hansens
34 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher HansJensen
35 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher LauridtzHansen Weyl
36 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher JennsNielsen Høllen
37 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher MagnusKnudtzen
38 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher Sidtzell sl. Hans Blaaches
39 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher NielsSøfrensen
40 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher HansRobbertsen
41 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher JachobHindrichsen
42 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher Inger Johanne sal. Anders Stangebyes
43 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher MathiasPoulsen
44 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher MichellPedersen Wolf
45 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher HansBørgesen
46 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher PetterMathiasen Berg
47 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher HansHansen Tolsrød
48 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher AndersHansen Buerstad
49 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher JachobGiersøe
50 BildeTønsbergBorgere och Borgerscher BendtJørgensen

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |