Vestfold-slekt: Manntall 1710. Tønsberg og Holmestrand.

Søket ga 274 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

ID Bilde Sted Overskrift Stilling Fornavn Etternavn Merknader
76 BildeTønsbergGlasmester NielsNielsen
77 BildeTønsbergSnedicher LauridtzChristensen
78 BildeTønsbergWefwere MouridtzJohansen
79 BildeTønsbergWefwere HansJochumsen
80 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen JsachJørgensen Coldewey
81 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen EngebretAndersen
82 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen Karen sal. Dirich Guldsmedz
83 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen Johanne Laers Jørgensens
84 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen JacobJeremiasen
85 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen ChristopherPedersen
86 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen AndersAlfsen
87 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen ChristopherDam
88 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen NielsWernersen
89 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen Lisbet sal. Hans Nielsens
90 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen OllufKieldsen
91 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen NielsHansen Hof
92 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen AndersOlsen Falch
93 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen Maren sl. Lauridtz Kloppis
94 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen PaulusJonsen
95 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen OlleOlsen
96 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen ClemmetGuldbrandsen
97 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen AndersMogensen
98 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen MadsAndersen
99 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen ChristianBøcher
100 BildeTønsbergStrandsidere och Pebberswenne, Der ey har wundet Borgerschab, Dog efter deris wilkaar, schater till Deris Kongl. May.t og Byen Helvig sal. Niels Poulsens

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |