Vestfold Roots: Oldest rolls, Reserve roll, 1723-1726. Bragernes district.

205 hits. Click ID for individual details.

Page: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>>]

ID Page Place Post No. Given name Last namr Place of birth Residence Age Married Year of enrollment Service Remarks
76 22NøtterøeOpsidder9HansChristensen FøenFøenFøen63Gift1723 
77 22NøtterøeOpsidder10OleReiersenSlagenNordre Næss50Gift1723Aldrig faret
78 22NøtterøeOpsidder11HalvorIversen ThorudFusche i BorresognThorud48Gift1723Tient for Soldat, ey faret
79 22NøtterøeOpsidder12JacobSiversenBergenhuus lehnSchierven46Gift1723Tient for Soldat ved det Bergenhuusische Regiment
80 22NøtterøeTømmermand13NielsHansenGiypøeØstre Elgestad60Gift1723Været Soldat, Matros og Timmermand i Kongens tieniste
81 22NøtterøeOpsidder14JoenOlsen EljestadBøe i Ramnæs SognEljestad49Gift1723Har ey været ved Søen
82 22NøtterøeOpsidder15JacobOlsenFoen SognOserøe45Gift1723Ey faret
83 22NøtterøeOpsidder16KnudChristensenAnebue SognHengerøe53Gift1723Ey faret mens været Soldat
84 23NøtterøeMatros17IngebretIversen SvendserøeSvendserøeAcherop58Gift17235 Aar i Kongens tieniste, dimitteret formedelst Svaghed
85 23NøtterøeQvartermester18AndersJansenAarøeNordre Aarøe40 1723Dimitteret af tienisten formedelst blesseur
86 23NøtterøeFischer19LarsRasmusenWiigsidenOmelie48 1723Ey faret
87 23NøtterøeOpsidder20ChristopherOlsen EgenæsEgenæsEgenæs62Gift17231700 været i Kongens tieniste
88 23NøtterøeOpsidder21PederHansen NæssNordre HolmenSyndre Næss62Gift172348 Aar faret ved Søen, ey været i tienisten
89 23NøtterøeOpsidder22LarsNielsen SembØstre SembØstre Smidserød44Gift17234 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog, har været qvest i sin Arm
90 23NøtterøeMatros23ChristopherOlsen FrebervigTeyenTeyen27 17231 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste orlog, dimitteret formedelst et tilfælde af BrokOverstrøket. Transporteret til Holmestrand under No 5 d 20 Martj 1726
91 23NøtterøeMatros24ChristopherEvensen TanstadRavenøeØfre Tanstad52Gift17239 1/2 Aar været i tienisten sidste orlog
92 24NøtterøeMatros25HalvorHalvorsen StrengsdalStrengsdahlStrengsdahl41Gift172310 Aar i Kongens tieniste sidste orlog, tient og for Soldat
93 24NøtterøeMatros26OleOlsen HoulandBorresognHouland44Gift17239 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
94 24NøtterøeMatros27JoenTaraldsenLøveSyndre Næss48Gift172310 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog
95 24NøtterøeMatros28PederPedersen HuusøeFridrichshalHaaøen50Gift17237 Aar faret ved Søen, ey været i tienisten
96 24NøtterøeMatros29PetterHalvorsen TorødHedemarchenTorød51Gift17234 Aar været i tienisten sidste orlogOverstrøket. Død 1724
97 24NøtterøeMatros29PederOlsen EdsvoldEdsvold SognAaresund52Gift172522 Aar faret ved Søen, ey været i tienisten
98 24NøtterøeMatros30NielsLarsen KlibergKlibergKiønnerød50Gift172310 Aar i Kongens tieniste sidste orlog
99 24NøtterøeMatros31PederEngebretsen LeerstangRamnæs SognMeums Eye42Gift17232 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste orlog
100 24NøtterøeMatros32AndersOlsen AlbyeAlbyeAlbye30Gift172314 Aar faret ved Søen, ey været i tienistenOverstrøket. Transpt. d 20 Martj 1726 i Hovedtroullen under No 18

Page: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>>]

| Home | Search | All | Info |