Vestfold Roots: Census over the young men to the military examination in January 1709. Larvik County.

705 hits. Click ID for individual details.

Page: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... [>>]

ID Image Judicial district Parish Legd Farm Given name Last name Whereabout Place of birth Age Remarks
276 035Tiølling SognTiølling Sogn63Mellum LøfueJacobLarsenHieme 17Blifver vel god. Død 1709
277 035Tiølling SognTiølling Sogn63Westre Willersøe  Ingen  
278 036Tiølling SognTiølling Sogn64Oxholmen  Ingen  
279 036Tiølling SognTiølling Sogn64Nørdre SchallistPederHalfvorsenHiemme 181709 d. 22 Januarj schrefuet till de staaende Soldater for legged N. 61
280 036Tiølling SognTiølling Sogn64Nørdre SchallistHansHalfworsen  13Blifver god
281 036Tiølling SognTiølling Sogn64Søndre SchallistCarllChristophersen  17Blifver god
282 036Tiølling SognTiølling Sogn65Øfre Løfue  Ingen  
283 036Tiølling SognTiølling Sogn65Øfre Klepager  Ingen  
284 036Tiølling SognTiølling Sogn66WeestadTolfAndersenHieme 28Døgtig. 1709 d. 22 Januarj schrefuet till staaende Soldat. N. 77
285 036Tiølling SognTiølling Sogn66Søndre Schalleberg  Ingen  
286 036Tiølling SognTiølling Sogn67SyrristMathiasChristensen  12Kand blifve
287 036Tiølling SognTiølling Sogn67Nedre LøfueLarsAndersen  18Blifver ved Døgtif. 1709 d. 22. Kanuarj schreffued till de staaende Soldater N. 68
288 036Tiølling SognTiølling Sogn68Søndre Hougland  Ingen  
289 036Tiølling SognTiølling Sogn68Søndre SchitzagerHalfworChristophersen  15Blifver vel god. Skrefuet 1710 d. 11 Aug. For staaende Soldat N. 83
290 036Tiølling SognTiølling Sogn68Nørdre Schitzager  Ingen  
291 037Tiølling SognTiølling Sogn69Østre Wittersøe  Ingen  
292 037Tiølling SognTiølling Sogn69HyppestadTordHansen  12Kand blifve
293 037Tiølling SognTiølling Sogn70Westre HembHalfworChristophersenEr i tieniste paa Holmen og needreist 1707 17Tient paa Holmen paa 2det aar og Poul Christophersen paa 7de aar
294 037Tiølling SognTiølling Sogn70Westre HembSøfrenChristophersen  13Kand blifve god
295 037Tiølling SognTiølling Sogn70MellumhouglandNielsHansenSeigler fra Dramen med Halfwor Fridriksen 17Er gaaed med Commissarie afgangne Fridrik Peders Søhn til Drammen og Skipperen som har taged hannem med sig til Strømsøen
296 037Tiølling SognTiølling Sogn71Nørdre SchallebergLarsGulliksen  17Blifver god
297 037Tiølling SognTiølling Sogn71Øfre Klaastad  Ingen  
298 037Tiølling SognTiølling Sogn72Øfre Schaare  Ingen  
299 037Tiølling SognTiølling Sogn72Schaare  Ingen  
300 037Tiølling SognTiølling Sogn72Eye  Ingen  

Page: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... [>>]

| Home | Search | All | Info |