Vestfold Roots: Census over the young men to the military examination in January 1709. Larvik County.

705 hits. Click ID for individual details.

Page: [<<] ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... [>>]

ID Image Judicial district Parish Legd Farm Given name Last name Whereabout Place of birth Age Remarks
226 030SandeherritKodals Annex49Berrie  Ingen  
227 030SandeherritKodals Annex50BrecheMickellKnudsenTilholder hos sin fader i Anneboe SognBreche13
228 030SandeherritKodals Annex50StieOlleTorbiørnsenRømbt till Holland 1706 24Veret borte udj 3 aar
229 030SandeherritKodals Annex50StieTostenTorbiørnsen  21God. Teignet til Reserve No. 25 d. 26 Martj 1710
230 030SandeherritKodals Annex50Rismyren  Ingen  
231 030SandeherritKodals Annex50Sletholt  Ingen  
232 030SandeherritKodals Annex50Nedre Hougland  Ingen  
233 031SandeherritSandeherrit*  LarsBrandsen Mellost under Hr. Unneberg24Des foruden
234 032Tiølling SognTiølling Sogn51Westre WarildTordSøfrensenTieneer paa Biønnes 191809 d. 22 Januarj skrefuet till det staaende Compagnie No. 82
235 033Tiølling SognTiølling Sogn52Ousebye FørsteClausNielsenHuis fader Niels Ousbye anwiste Admiralitetets Patent af datto 3 July 1708, at were enroulleret i Kiøbenhafn, till Søe Etatens tieniste 17enroull. Wed Siø Estaten af 3 Julj Ao. 1708
236 033Tiølling SognTiølling Sogn52Ousebye FørsteHansNielsen  13
237 033Tiølling SognTiølling Sogn52Tuetten  Ingen  
238 033Tiølling SognTiølling Sogn52Slotet  Ingen  
239 033Tiølling SognTiølling Sogn53BiønnesAndersChristophersenSygelig for brøsted 20Siug hieme, død 1709
240 033Tiølling SognTiølling Sogn53BiønnesPoullChristophersen  16Blifver vel god
241 033Tiølling SognTiølling Sogn53BiønnesChristenChristophersenHafuer Meen paa øyet 13
242 033Tiølling SognTiølling Sogn53Nedre Dreng  Ingen  
243 033Tiølling SognTiølling Sogn54Søndre KoppangOlleOllesenHieme 17Blifver god
244 033Tiølling SognTiølling Sogn54Nørdre KoupangNielsSwendsenEr rømbt Ao. 1704, og sigis nu at were i Holland 25Hafver veret borte udj 5 aar
245 033Tiølling SognTiølling Sogn54SandeneOlleChristensenHafver i somer seiglet med Jacob Larsens skib 17Blifver god. Hafver Commendeur Hvitfeltz patent af 17de Febr Ao. 1708
246 033Tiølling SognTiølling Sogn55Berrie  Ingen  
247 033Tiølling SognSandeherrit55Lille FurrestadHansSøfrensen  15Kand blifve
248 033Tiølling SognTiølling Sogn55Brewey  Ingen  
249 033Tiølling SognTiølling Sogn55HoveneJacobHalworsenEr verit udenlands, ingen wed huor hen 25Er seiglet bort
250 033Tiølling SognTiølling Sogn55HoveneTomasHansenHafver werit uden lands, mens var denne høst for 5 dage siden i Laurwigen 24Absent

Page: [<<] ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... [>>]

| Home | Search | All | Info |