Vestfold Roots: Census over the young men to the military examination in January 1709. Larvik County.

705 hits. Click ID for individual details.

Page: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Image Judicial district Parish Legd Farm Given name Last name Whereabout Place of birth Age Remarks
76 021SandeherritSandeherrit15Østre FredbergAndersAndersenTienner paa Deieborg i Skie Sogen 19Vel liden
77 021SandeherritSandeherrit15Østre FredbergJensAndersenTiener paa Haffalden 14Ichun 13 aar og andsædt for Bøder Ao 1707
78 021SandeherritSandeherrit15Aaboll  Ingen  
79 021SandeherritSandeherrit15Fitten  Ingen  
80 022SandeherritSandeherrit16EngøenAndersToersenEnroullerit wed Søe Etaten, og faderen fremwiste i dag d. 26 9br Admiralitets Patent af dato Kiøbenhafn d. 27 Aprillj 1708, undertegnet af Guldenlew. Gedde. Støchen. Worm. Rabben Duperon, Sested. Judicher Hartvigs  Anwist Søe Etatens Patent af 27 April Ao 1708
81 022SandeherritSandeherrit16Røyen  Ingen  
82 022SandeherritSandeherrit16NamløsHalfworPedersenEr efter faderens beretning i Søe Etatens tieniste og accorderit 8 aar 17
83 022SandeherritSandeherrit16NamløsLarsPedersenHieme endnu 15Kand Blifve
84 022SandeherritSandeherrit17NæsOlleBørgesen  13Kand blifve
85 022SandeherritSandeherrit17Nørdre SundeneBentPedersenBeretes af moderen at were enroullerit i Kiøbenhafn, mens er dog denne høst hiemkommen med skipper Peder Jørgensen. Hafuer derpaa d. 27 9br 1708 anvist sin enroullerings Patent af dato Kiøbenhafn d. 27 febr 1708 underskrefven af Guldenlew. Støchen Gedde. Worm. Raben. Duperon, Sested. Judicher. Hartvigs 18
86 022SandeherritSandeherrit17Nørdre SundeneAmundLarsenHieme hos sin fader 16Blifver wel god
87 022SandeherritSandeherrit18Søndre SundeneOgellIfwersenTilholder paa Skraflestad og hos Peder Christensen i Sandefiord 29Forderfvet i begge hender og uferdig at bruge gewehr. Anteignet 3de gange udj Multer mens har hafft Søe Estatens Patent og faret dermed siden Ao 1704
88 022SandeherritSandeherrit18AarøenNielsToerdsenTilholder hos Anders Buckelj paa Thiømøe. Hafver dog i dag d. 26 9br fremwist sin Patent at were enroullerit d. 19 aprill 1707 i Kiøbenhafn, dog angifwet sig at were føed i Tønsberg, samme Patent er underschrefuen af Guldenlew. Gedde. Stächen. Worm. Rabben. Dupron Seested Judicher. Hartvigs 20Fremvist Søe Estaters Patent af 19 April 1707
89 022SandeherritSandeherrit18AarøenOlleToerdsenHafuer Skoldbrendt foden 18Gaaed med til Kiøbenhafn
90 022SandeherritSandeherrit18Hønnerøed  Ingen  
91 022SandeherritSandeherrit18Mosserøed  Ingen  
92 022SandeherritSandeherrit19Schraflestad  Ingen  
93 023SandeherritSandeherrit19Nørdre SchallebergHansHansenTilholder hos sin fader paa Schorge Eye 18Blifver god
94 023SandeherritSandeherrit19Mellem SchallebergAndersJacobsenTilholder paa Skaaren 13Kand blifve
95 023SandeherritSandeherrit19Nørdre Stange     Blifver god
96 023SandeherritSandeherrit20Søndre Strand  Ingen  
97 023SandeherritSandeherrit20Bergen  Ingen  
98 023SandeherritSandeherrit20EyeneClausHansenTiener paa Fæen 20Blifver god
99 023SandeherritSandeherrit20EyeneAmundTorgiersenTilholder paa Eiene hos sin moder 19Blifver god
100 023SandeherritSandeherrit20EyeneChristopherTorgiersenHiemme 14Kand blifve med Tiden

Page: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Home | Search | All | Info |