13. Tangen (ved Bugaarden).

     Dette er nok den Tangen som har git Bjønnes nes-navnet; maa derfor oprindelig ha hørt med til Bjønnes.
     Efter reformationen tilhører Tangen Mariakirkens prestebord i Tunsberg, og skylden var 1 smørpund. I Stiftsboken fra 1575 hetter det: Tannge, en eng som følger prestegaarden. Mariakirkens prest brukte altsaa dengang selv Tangen, og det gjorde ogsaa hans eftermænd helt til forbi 1800. De høstet høiet; det blev vist sjelden saadd her. - Efter 1800 fik brukerne paa Ekenes-gaardene fæste Tangen til underbruk; i 1830-aarene tok Jens Larsen Bugaarden ved. Endelig blev det 1850 leilighet til at faa kjøpt Tangen, og tre slog sig sammen om kjøpet: Jens Larsen Bugaarden, Hans Kristian Kristensen Bugaarden og Guttorm Hansen. Prisen var 510 spd. De delte eiendommen i tre like deler.
     Jens Larsen skjøter 1862 for 300 spd. parten sin til Hans Kristian Andreassen Søndre Nes. - Hans Kr. Kristensen beholdt sin del. - Guttorm Hansen solgte allerede 1855 for 1000 spd. (det var hus her) til Ola Jensen fra Holtekjær paa Tjømø (om hans slegt se Tjømø s. 356).


Innhold