Vestfold-slekt: Tønsberg (Vår Frue) kirkebok. Døde 1688-1814.

Søket ga 3039 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Side År Begravet dato Stilling Fornavn Etternavn Kjønn Alder Bosted Stilling forsørger 1 Fornavn forsørger 1 Etternavn forsørger 1
26 10169031.03 ChristofferHærmandsønm42 Aar, 6 Maanede, 3 Vger och 2 Dage gammell    
27 10169024.04ModerMarteHansdatter Tandstak93 Aar gammell  HansNielsøn Haallender
28 10169025.04 JuchumJuchumsønm25 Aar gammell    
29 10169030.04Gamble JordemoderMartheFransdatterk83 Aar gammell    
30 10169001.05SpillemandOluffOluffsønm48 Aar 5 Maanede gammell    
31 10169002.05 HansNiellsønm61 Aar, 4 Maanede, och 3 Dage gammell    
32 10169022.05Lille DatterThale kHalffandet Aar, och 6 Vger gammell  AlbretOluffsøn
33 10169023.05Lille SønJon m30 Vger gammell  PaulusJonsøn
34 10169014.06 ChristenErichsønm44 Aar och 3 Maanede gammell    
35 10169019.06Lille SønChristen Græn?? m7 Aar, 10 Maanede, 2 Vger och 1 Dag gammelt  JachobAxelsøn
36 10169023.06Lille DatterMaren k4 Aar Nogle Maaneder, och 2 Dage gammelt  PaulusJonsøn
37 10169003.07Lille SønFrantz m3 Aar 1 Maanede, och 3 Dage gammell  NielsTostensøn
38 10169021.07Lille DatterSara k3 Vger gammell  PederRasmusøn
39 10169029.07Lille DatterIngebor k2 Aar och 8 Dage gammelt  LauritzBrynoldsøn
40 10169031.07Lille SønMorten mHalfffemte Aar 9 Vger och 3 Dage gammell  AndersBryse
41 10169031.07BarnAnne k19 Vger gammelt  TrygAndersøn
42 11169010.07 CholeetKortzdatterk Nordre Sogn   
43 11169023.08Lille DatterMaren k5 Aar  ChristofferBrunestad
44 11169026.08Lille DatterInger k6 Aar 3 Maanede och 1 Dag gammell MuurmesterJachob 
45 11169013.09Lille SønRasmus m3 Aar, 3 Maanede 4 Dage gammelt  NielsDaffuidsøn
46 11169006.10 SirijDaffuidsdatterk48 Aar gammell    
47 11169010.10 BærteOluffsdatterk74 Aar 3 Maanede 4 Dage gammell    
48 11169011.11 RandjFollmersdatterk     
49 11169012.11 KarenRasmusdatterk105 Aar, 3 Maanede och 4 Dage gammell    
50 11169020.12 AnneTejek60 Aar gamell    

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |