Vestfold-slekt: Tønsberg (Vår Frue) kirkebok. Døde 1688-1814.

Søket ga 3039 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Side År Begravet dato Stilling Fornavn Etternavn Kjønn Alder Bosted Stilling forsørger 1 Fornavn forsørger 1 Etternavn forsørger 1
151 42169603.07 NicolausMichels.mVdj Sin alders 4 Vggr    
152 42169613.07Lille Datter  kVdj Sin alders 5 Maaneder og 7 Dage  Isidorus 
153 42169624.07Lille SønThommes mVdj sin alders 4 Maaneder 3 Vgger og 4 Dage SkrederAnders 
154 42169627.07 ChristenHofmVdj sin alders It Aar 9 Maaneder og 8te Dage    
155 42169627.07 KarenArnesdotterkI sin Alder it halft Aar og 2 Dage    
156 42169601.08Lille Datter  kSin alder It 1/2 Aar 9 Vger  OlleSuends.
157 42169601.08Lille Datter  kVdj sin alder 1 Aar  JacobTruls.
158 421696?? PederArfues.mVdj Sin Alder 74 Aar og 2 Dage    
159 43169618.09Lille Søn  mUdi siin alders 3 Aar Maaneder 5, uger 2  LauridsWiigwæring
160 43169619.09 ChrestendseJensdatter BangkUdi siin alders 86 Aar    
161 43169623.09Lille Søn  mUdi siin alder 5 Dager SnedkerLaurids 
162 43169619.11Et dødfød Barn  ??   AndersHans. Huesvig
163 48169725.01 MarenPedersdatterkSin alder 86 Aar    
164 48169729.01 IngerOlsdatterkUdj Sin Alders 50 Aar 5 M. og 2 Dage    
165 48169720.03 KarenChristensdatterkVdj sin alder 4 Vger    
166 48169703.04 TorSøfrens.mVdj sin alder 50 Aar    
167 48169731.05EffterlefuerskeZedselle kVdj sin Alders 57 Aar 2 Maaneder Sl. Hr.ChristenHansøn Morland
168 48169716.07 NielsSørens.mUdj sin alders 32 Aar    
169 48169716.07 PederHalfuors. NæsmVdj Sin Alder 3 Vger    
170 48169704.08 KirstenJacobsdatterkUdj Sin Alder 80 Aar    
171 48169706.10 MarenSmidsrøekVdj sin Alders 82 Aar    
172 48169706.112de BørnSøren mVdj deres alder 4 1/2 Aar Sl.NielsSøfrensen
173 48169706.112de BørnKiersten kVdj deres alder 2 1/2 Aar Sl.NielsSøfrensen
174 48169710.11 MargreteFossøel??kI sin alder 108??    
175 48169723.12 MarenLauridsdttrkVdj sin alders 70 Aar    

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |