Vestfold-slekt: Tønsberg (Vår Frue) kirkebok. Døde 1688-1814.

Søket ga 3039 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Side År Begravet dato Stilling Fornavn Etternavn Kjønn Alder Bosted Stilling forsørger 1 Fornavn forsørger 1 Etternavn forsørger 1
126 36169507.08Lille DatterMalline kVdj sin alder 15 Dage  AlbretOls.
127 36169528.09Lille DatterMarte kVdj sin alders 3 Aar Ringer 3 Maaneder  JacobTruls.
128 36169510.10Lille DatterKaren kVdj sin alders 5 Maaneder og 3 Dage  AndersStangebye
129 36169515.10Lille SønPeder mI sin alders 1 Maaned 3 Dage  LarsBiørns.
130 36169529.10 SirjLarsdatterkVdj Sin alders 72 Aar og 6 Maaneder    
131 36169502.12Lille Søn  m   BøreOlsen
132 36169510.12Lille Datter  kVdj sin alders 10 Vgger  FrandsChristensen
133 36169519.12Qvinde  kVdj Sin alders 80 Aar 2 Maaneder och 3 Vgger  MichelPedersen
134 36169519.12Lille Datter  kVdj sin alders 11 Vger  EngelbretMøller
135 42169615.02Lille SønChristopher mUdj sin alders En Maaned og 5 Dage  WillumLarsen
136 42169621.02Wel Edle og W. W. Hr. LaugmandHansCastens. LandbergmVdj sin alders 38 Aar og 3 Maaneder    
137 42169613.03Anders Bryses Q.Gurj kVdj Sin alders 40 Aar 5 Maaneder och 3 Vgger    
138 42169614.03Lille Datter  kVdj Sin alders 2 Maaneder och 3 Vgger  AlbretJensen
139 42169616.03 AnnePajkVdj alders 80 Aar och 3 Vgger    
140 42169626.03 KarenAndorsdatterkVdj sin Alders 66 Aar 4 Maaneder og 3 Vgger    
141 42169603.04Lille Datter  kVdj sin alders 3 Vger och En Dag  Nielsuenskis 
142 42169604.04Lille Søn  mVdj sin alders 6 Maaneder og 14 Dage  AndersHansen Husvig
143 42169601.05VegtersMaren kVdj Sin alders 90 Aar    
144 42169606.05Lille Datter  k   TiesAndersen
145 42169607.05Lille DatterMaren kVdj sin alders 2 Aar 7 Maaneder  HalfverNæsses
146 42169628.05 MattiasHalvors.mVdj Sin Alders 33 Aar 6 Maaneder och 4re Dage    
147 42169616.06 IfuerPeders. RandulfmVdj Sin Alders 4 Aar 9 Maaneder Ringer 7 Dage    
148 42169616.06Lille SønNiels mVdj Sin alders 3 1/2 Aar og 8 Dage SkrederJacob 
149 42169619.06SønPeder mSin alder 4 Vger  HansLunds
150 42169626.06 OlliaOlsdatterkVdj Sin Alders 3 Maaneder og 2 Dage    

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |