Manntall 1710. Tønsberg og Holmestrand.
ID: 183
Bilde: Bilde
Sted: Tønsberg
Overskrift: Fatige Lemmer*
Nr.:
Stilling:
Fornavn:
Etternavn:
Merknader: Endelig er og her i Byen boende, en heell Haab fatige Lemmer, af Mand og Qvinde Kiøn, som Niuder Aarlige af de fatiges penge, till Deris underholdning, Efter Fundatzerne, og de fatigis Jndretede bog, Hvis Nafn her udi at Indføere, Eragtes U-Nødig, for at iche widtløftige dete Mandtall, Mens om om Høygunstigst forlangis, kand der paa Jndsendes?, En Særdeelis Forteignelse

| Hjem | Søk | Alle | Info |