Vestfold-slekt: Tønsberg kirkebok. Forlovere 1688-1814.

Søket ga 1916 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Kirkebok År Stilling Fornavn Etternavn Bosted Fornavn brudgom Etternavn brudgom Bosted brudgom Fornavn brud Etternavn brud Bosted brud
26 MINI I11692 ChristenSøffrens. AndersPoelsen Inger JohaneChristensdatter Morland
27 MINI I11692 PederRasmusøn NielsChristophersen SebillaLauritzdatter
27 MINI I11692SkrederJacob  NielsChristophersen SebillaLauritzdatter
28 MINI I11692 AnunOlsøn LauridsOllufsen BerettePedersdatter
28 MINI I11692 LauridsPedersøn LauridsOllufsen BerettePedersdatter
29 MINI I11692Her Captain Lidtzow ThrulsNielsen KarenOllufsdatter
29 MINI I11692Hans Under Officer, Monsr.PeiterSkiertzion?? Lund ThrulsNielsen KarenOllufsdatter
30 MINI I11693 OlleOlsen Tanum LauridsPedersen EllinAndersdatter
30 MINI I11693 PederRasmus. LauridsPedersen EllinAndersdatter
31 MINI I11693 JuchumLauridsen AlbretJensen AnneGiersdatter
31 MINI I11693 PederJens. AlbretJensen AnneGiersdatter
32 MINI I11693 HansKnudsen AndorOlufsen EllenHalfvorsdotr
32 MINI I11693 OlleSørens. AndorOlufsen EllenHalfvorsdotr
33 MINI I11693 AlbretJens. Rafn OlleKnudsen DortheaSyffourtzdotr
33 MINI I11693 KnudKruge OlleKnudsen DortheaSyffourtzdotr
34 MINI I11693 NicholausHelmich PederHansen Lund DoretheaPettersdattr
34 MINI I11693 JochumTurmand PederHansen Lund DoretheaPettersdattr
35 MINI I11694 JensChristens. KieldHansen BeretteJacobsdattr
35 MINI I11694 ChristopherAndersen KieldHansen BeretteJacobsdattr
36 MINI I11694 NicohlausHelmich HansPedersøn Lund LisbetHelmich
36 MINI I11694 PederHans. Lund HansPedersøn Lund LisbetHelmich
37 MINI I11694 JochumTurm. LauridsJochums. AnneTommesdattr
37 MINI I11694 TomesJens. LauridsJochums. AnneTommesdattr
38 MINI I11694Her.Johanis StochePoelSimens. AnneBerttelsdattr
38 MINI I11694Monsr.PederVold PoelSimens. AnneBerttelsdattr

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |