Vestfold-slekt: Tønsberg kirkebok. Forlovere 1688-1814.

Søket ga 1916 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Kirkebok År Stilling Fornavn Etternavn Bosted Fornavn brudgom Etternavn brudgom Bosted brudgom Fornavn brud Etternavn brud Bosted brud
177 MINI I11707 Peder??Jørgensøn?? NielsNielsøn Holst KirstenSørensdaatter
212 MINI I11711 PovelBiørns. AndersJensen ThoreOlsdaatter
212 MINI I11711 LarsBiørns. AndersJensen ThoreOlsdaatter
213 MINI I11712Lieut. Aastrup Pedeonvon der Burg Inger JohannaMorland
213 MINI I11712 ThomasJensøn Pedeonvon der Burg Inger JohannaMorland
214 MINI I11712SkoemagerHans  CasparMortensen RebechaOlsdaatter
214 MINI I11712 GunderSørens. CasparMortensen RebechaOlsdaatter
215 MINI I11712 HenrichJens. JacobPedersen CathrineJensd.
215 MINI I11712 Nicl.Haagens. JacobPedersen CathrineJensd.
216 MINI I11712 NielsSoelberg RasmusOlsenFodens SognDortheEliædaatter
216 MINI I11712 AbrahamLaane RasmusOlsenFodens SognDortheEliædaatter
217 MINI I11712 BiørnAlfsen AndersAlfsen BertePedersdaatter
217 MINI I11712 PederHuusviig AndersAlfsen BertePedersdaatter
218 MINI I11712GuldsmedJan TønsbergNielsThue MagnilleHolst
220 MINI I11713 HalvorNæs IngebretGunderson AnneOlsdaatter Næs
220 MINI I11713 SørenRaael IngebretGunderson AnneOlsdaatter Næs
223 MINI I11713 OleVejen LarsChristophersøn GunnilePedersd.
223 MINI I11713SkomagerCaspar  LarsChristophersøn GunnilePedersd.
226 MINI I11714 TheesAndersen PeterLorentson KarenTheesdaatter
236 MINI I11718Monsr.LarsVeile AndersAndersen IdeOlsdaatter
237 MINI I11718Capit. paa Skibet HielperenL.Bentsen AndersNielsen Viig AnneAndersd. Kielle
237 MINI I11718Skipper paa Skibet HielperenPederDahl AndersNielsen Viig AnneAndersd. Kielle
238 MINI I11718 RasmusOlsen Næs AndersMogensen KierstenLarsdaatter
238 MINI I11718 SimonAlfsen Øre AndersMogensen KierstenLarsdaatter
279 MINI I11726 ChristenLarsen AndersSmørberg CarenNielsdaatter

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |