Vestfold-slekt: Tønsberg kirkebok. Forlovere 1688-1814.

Søket ga 1916 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Kirkebok År Stilling Fornavn Etternavn Bosted Fornavn brudgom Etternavn brudgom Bosted brudgom Fornavn brud Etternavn brud Bosted brud
39 MINI I11694 PederArffvesen LauridsBiørnns. SebillaPedersdattr
39 MINI I11694 HansBøressen LauridsBiørnns. SebillaPedersdattr
52 MINI I11694 HansRøe AndersHansen AnneBiørnsdatter
52 MINI I11694 HalfvorNæss AndersHansen AnneBiørnsdatter
53 MINI I11694 JørgenGudmundsen ChristenHansen MarenMortensdatter
53 MINI I11694SkredderJacobLarsen ChristenHansen MarenMortensdatter
54 MINI I11695 AndersStangebye ArnneJochumsen RandjLauridsdatter
54 MINI I11695 LarsPedersøn ArnneJochumsen RandjLauridsdatter
55 MINI I11695 JochumLarsen PederOls. SophiaHelmich
55 MINI I11695 PederHansøn Lund PederOls. SophiaHelmich
56 MINI I11695 NielsPovelsen OlleOlsen TalleLauridsdatter
56 MINI I11695 PederLarsen OlleOlsen TalleLauridsdatter
57 MINI I11695 AndersCanelsen NielsAnders. AnnichenLauridsdattr
57 MINI I11695 FrandsChristensøn NielsAnders. AnnichenLauridsdattr
58 MINI I11695 TeisAnders. BørgeOls. MartteRobersdatter
58 MINI I11695 HansRobers. BørgeOls. MartteRobersdatter
59 MINI I11695 ThomesJensen JacobBents. MarenNielsdatter
59 MINI I11695 PederLarsen JacobBents. MarenNielsdatter
60 MINI I11695GuldsmedDirich  LauridsChristens. MarenMorttensdatter
60 MINI I11695 JørgenGudmons. LauridsChristens. MarenMorttensdatter
61 MINI I11695SkrederJacobLars. OlleNielsen MarenHansdatter
61 MINI I11695 TheisAnders. OlleNielsen MarenHansdatter
62 MINI I11695 OlleHising AndersHans. GuruNielsdatter
62 MINI I11695 TorSøfrens. Roel?? AndersHans. GuruNielsdatter
63 MINI I11695 PederLarsen SøfrenOls. AnneJensdattr

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |