Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Andebu.

Søket ga 283 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [>>]

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
251 Skolin5 bpd smørErikSimensøn50Husmænd
252 Øfre Holand2 bpd smørAnna!!!!OpsiddereEnken
253 Øfre Holand2 bpd smørAndersGuttormsøn32Tienestedrengetiener til halfue
254 Øfre Holand2 bpd smørNelsLauridsen16Tienestedrenge
255 Øfre Holand2 bpd smørLevorChristensøn38Husmænd
256 Lefsrød2 huderAndersChristensøn40Opsidderej*
257 Lefsrød2 huderOleJonsøn40Opsidderej*
258 Lefsrød2 huderHansOlsøn40Husmænd
259 Lifuerø1 hudNelsOlsøn50Opsiddere
260 Nordre Trolsaas2 huderChristenToresøn70Opsidderej*
261 Nordre Trolsaas2 huderJonAsmunsøn40Opsidderej*
262 Nordre Trolsaas2 huderToreChristensøn20Sønner
263 Sletholt1 rdOleEvensøn60Opsiddere
264 Sletholt1 rdSøfrenOlsøn20Opsidderebruger garden
265 Suartzrø2 bpd smørOleHagensøn70Opsiddere
266 Suartzrø2 bpd smørSuendOlsøn20Opsidderebruger garden
267 Stj2 bpd smørOleAlfsøn60Opsiddere
268 Stj2 bpd smørTorbiønOlsøn17Sønner
269 Hønsevol med Bolsrø3 bpd 4 mrk smørIngvalKnudsøn40Opsiddere
270 Søndre Trolsas2 huderPederChristensøn50Opsiddere
271 Nedre Holand2 bpd smørTorbiønAlfsøn52Opsiddere
272 Liøsterø1 hudHansJørgensøn32Opsidderej*
273 Liøsterø1 hudTryggeJørgensøn50Opsidderej*
274 Liøsterø1 hudKnudHalvarsøn80Husmænd
275 Gielsta1 hudPederOlsøn48Opsiddere

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |