Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Andebu.

Søket ga 283 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
276 Tueten1 hudJonHansøn60Opsiddere
277 Tueten1 hudHansJonsøn23Sønner
278 Tueten1 hudOleHansøn22TienestedrengeLandrytter
279 Præstegarden Annebo!!AndersGuttormsøn32Tienestedrengetiener till halffue
280 Præstegarden Annebo!!AndersSuentzøn33Tienestedrengehar nu satt sig tieniste i Skeen
281 Præstegarden Annebo!!IfuerOlsøn32Tienestedrengetiener till halfue
282 Præstegarden Annebo!!OleTorgersøn15Tienestedrengeer døff
283 Præstegarden Annebo!!NelsSuendsøn30Tienestedrengetiener til halfue

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

| Hjem | Søk | Alle | Info |