Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Andebu.

Søket ga 283 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [>>]

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
51 Hoven med Krokerø2 huderErikJonsøn21SønnerSoldat
52 Hoven med Krokerø2 huderKnudEriksøn90Husmænd
53 Kollkin4 bpd smørIngebretChristensøn36Opsiddere
54 Kollkin4 bpd smørChristenKnudsøn16Tienestedrenge
55 Kollkin4 bpd smørChristopherJensøn13Tienestedrenge
56 Leerskal8 lpd melSifuerSebiønsøn48Opsiddere
57 Onne6 bpd smørPederSuendsøn40Opsidderej*
58 Onne6 bpd smørJørgenSuendsøn36Opsidderej*
59 Onne6 bpd smørNelsSuendsøn30Tienestedrengetiener till halfue
60 Ryelsrø med Elte4 1/2 bpd smørErikMatthisøn60Opsiddere
61 Ryelsrø med Elte4 1/2 bpd smørJacobEriksøn18Sønner
62 Ryelsrø med Elte4 1/2 bpd smørJensEriksøn16Sønner
63 Rød med Qvantzrø oc Torkilsrø5 bpd 8 mrk smør 1 tylft huggenbordLauridsBørgesøn30Opsidderej*
64 Rød med Qvantzrø oc Torkilsrø5 bpd 8 mrk smør 1 tylft huggenbordKari!!!!Opsidderej* Enken
65 Rød med Qvantzrø oc Torkilsrø5 bpd 8 mrk smør 1 tylft huggenbordIfuerOlsøn32Tienestedrengetiener till halue
66 Siæland med Akurrø6 bpd smør 5 ort 2 skillingOlufOlsøn39Opsiddere
67 Siæland med Akurrø6 bpd smør 5 ort 2 skillingMatthisIngvalsøn15SønnerSuag
68 Siæland6 bpd smørNelsOlsøn50Opsiddere
69 Skautued6 bpd smørElefAndersøn38Opsiddere
70 Stulin med Lia15 lpd mel 1/2 bpd smør 1 skinnLauridsLauridsøn50Opsiddere2/3
71 Stulin med Lia15 lpd mel 1/2 bpd smør 1 skinnJensToresøn50Opsiddere1/3
72 Stulin med Lia15 lpd mel 1/2 bpd smør 1 skinnIfuerOlsøn12Tienestedrenge
73 Stulin med Lia15 lpd mel 1/2 bpd smør 1 skinnJonEriksøn60Husmænd
74 Stolerø med Amod6 bpd smør 2 skinnJensChristensøn32Opsidderej*
75 Stolerø med Amod6 bpd smør 2 skinnHeljeChristensøn30Opsidderej*

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |