24. Oserød.

     Navnet uttales Os're, skrives 1394 Oosarudh, 1593 Aasßerøed, 1605 Osßerudt, 1668 Aaserød, 1723 Aasserød. Gammel form sandsynligvis Ásuruð, av kvindenavnet Aasa. Samme navn i Stokke; i Hedrum Osestad, i Slagen Oseberg. Navneforskerne er ikke helt sikre paa at vi i alle disse navn har kvindenavnet Aasa; ogsaa mandsnavnet Aasulv kan stikke i enkelte av dem, kanske ogsaa andre navn.
     Skyld. I 1390-aarene regnes vist Oserød for 1 1/2 markebol. I første del av 1600-tallet er skylden 1 hud + 2 vaarder makrel. 1668 blev Oserød sat for ødegaard med skyld 10 linspund tunge.
     Eiere. Vi har et gammelt brev om Oserød (trykt i DN. IV. 470, skrevet paa Teigar aar 1394. Det var tvist om 12 aurabol i Oserød mellem Gunnar Kolbeinsson (gift med Elin Olavsdotter) paa den ene side, paa den anden Cecilia Tordsdotter og hendes fledførte far Tord. Denne Tord hadde eid Oserød og solgt gaarden til Elin's far Olav. Men Tords datter Cecilia som hadde tat faren i flet, regnet nok gaarden for sin. Partene blev enige om at la lagmanden i Tunsberg avgjøre saken.
     Brevet viser at Oserød i 1390-aarene var selveiergods. Men efter reformationen finder vi brukerne som leilændinger. 1616 hetter det i et mandtal at Olavsaklostret i Tunsberg eier 1 hud, kronene 2 vaarder makrel. Det vil si: kronen eide hele gaarden, for klostergodset var beslaglagt ved reformationen.
     Kronen pantsatte 1659 gaarden til borgermester Anders Madssøn i Tunsberg, og den blev aldrig indløst, men gik over til arvingene hans. Ved auktion 1719 efter en av dem (general Trischler) kjøpte Fredrik Wilhelm Gabel gaarden, men han døde straks, og jordegodset hans gik under hammeren. Oserød kom da paany til Madseslegten, først til Mads Gregerssøn, senere til arvinger, indtil Vincent Stoltenberg 1759 solgte gaarden til brukeren. Siden selveiergods.

Hvad de fødde; høiavling; saadde.
Hester kuer ungfæ sauer høilass saadde.
1657 2 3 2 - - -
1668 1 4 2 4 20 5 tøndesaa akerjord, 1 tøndesaa brak.
1723 1 5 - 4 14 4 3/4 t. havre, 1/8 t. blandkorn, 1/16 t. hvete.
1803 1 5 - - - 5 t. havre.
1820 1 5 - - - 5 tønder.
1845 2 5 - 5 - 3 t. havre, 1 t. byg, 1/4 t. hvete, 5 t. poteter.
1865 1 8 - 3 - 3 t. havre, 1 1/4 byg, 1 1/2 rug, 1 hvete, 6 1/2 pot.
      Andre oplysninger. 1661. Skog til ved og gjerder. - 1668. Skog til smaalast. Ikke mer jord kan ryddes. Mangler humlehage. - 1723. Skog til husbehov. Havnegang hjemme. - 1803. Skog og havnegang til fornødenhet. - 1820. Taalig god havnegang; skog til husbehov. Jordveien i god drift.

Brukere.

     Nogen personer, knyttet til Oserød i 1390-aarene, er allerede nævnt.
     Anun er bruker 1593, skatter for gaarden helt fremover mot 1640, var leilænding under kronen. - Ola Kristenssøn ca. 1640-85, betalte 10 daler i fæstepenger for gaarden; var 1664 56 aar og hadde en søn Kristen paa 12 aar.
     Ivar Olssøn døde her 1698, muligens søn av forrige; hustruen Dorte Persdatter døde 1700, 64 aar. Efter dem har vi skifte. Arvesummen blev ialt 17 daler. Barn: 1. Per Ivarssøn, bodde 1702 i Kønigsberg i Prøisen. 2. Ingebret, egtet 1696 Marte Larsdatter Brevik; bodde først paa Gunnestad, saa efterhvert paa Sand, Akerup og Føikaas. 3. Paal, bodde paa Svelvik, Tjømø. 4. Anders, skal være født ca. 1685; vi træffer ham nok siden i Brevikbugta. 5. Anne, blev boende her, se nedenfor.
     Ola Perssøn 1698-1715, svigersøn av forrige, gift 1698 m. Anne Ivarsdatter. De forsvinder baade fra gaarden og bygden (mistet vist bygslen). Otte barn blev født her; av dem levde ved fraflytningen: Ivar, Per, Ola, Johannes, Johanne.
     Jakob Olssøn 1715-32, slap fæstepenger mot "at opbygge gaarden som den tid var forfalden". Gift m. Berte Andersdatter. Giftermaalet staar ikke i kirkeboken vor, heller ikke ældste søns daab, saa de maa være utenbygdsfra. Fra Jakob og Berte stammer den nyere tids Oserød-slegt, og de hadde hos sig som fostersøn Lars Kristenssøn (Berte's søn fra før egteskapet), fra hvem Rønning-slegten stammer (se Bergan). - Jakob døde 1732, 54 aar; Berte sat mange aar med gaarden efterpaa; døde 1754, 74 aar. Efter Jakob blev arvesummen bare 15 daler, saa de første enkeaar maa ha været slitsomme. - Barn: 1. Ola Jakobssøn, f. ca. 1715, egtet en enke paa Bjerkø og bodde der. 2. Anders, fik gaarden, se nedenfor. 3. Kari, f. ca. 1722, egtet 1760 enkemand Nils Perssøn Otebæk. 4. Ola d. yngre, f. 1725, faldt overbord 1757 paa reis til London.
     Anders Jakobssøn 1750-80, søn av forrige, født 1718, døde i Amsterdam 1780. Han er første selveier her i nyere tid; kjøpte 1759 Oserød av Vincent Stoltenberg for 350 riksdaler. Ved skiftet kom arvesummen i 320 rdl. Gift 1750 m. Marte Andersdatter Roppestad som var søster av Knut Roppestad og halvsøster av Hans Anderssøn Akerup; hun var født paa Tolsrød i Slagen 1725 (om ætten se Akerup); døde 1801. Ni barn, herav døde tre rent smaa, datteren Oline blev 12 aar; resten var: 1. Kari, f. 1750, egtet 77 Kristoffer Olssøn Østre Ekenes (de bodde senere paa Øvre Skjerve). 2. Jakob, fik hjemgaarden, se nedenfor. 3. Berte, f. 1764, egtet 85 Anun Hanssøn Østre Kjølø. 4. Anders, f. 1767, blev borte paa sjøen 87. 5. Mari, f. 1770, egtet 96 Ingebret Østre Ekenes.
     Jakob Anderssøn 1781-1826, søn av forrige, løste efterhvert til sig hele gaarden. Født 1757, levde til 1841. Gift 1783 m. Anne Hansdatter som sies at være fra Horperød og skal være født ca. 1758 (er hun ikke indflytter, maa hun efter kirkeboken være datter av Hans Spar paa Østre Kjølø); hun døde 1837. Jakob var i yngre aar sjømand, fôr vist i ruffen. Han og hustru tok ophold 1826. Av seks barn døde fire smaa; sønnen Anders døde 1810 i Antverpen, 24 aar; igjen levde bare yngste søn Gullik.
     Gullik Jakobsen 1826-55, søn av forrige, født 1796, døde 1855. Gift 1825 m. Inger Andrea Olsdatter Mellem-Kjølø, datter av Ola Mikkelsen, var født 1801, døde 1858. Gullik og hustruen var ellers enearvinger i sine hjem, fik derfor med tiden to gaarder og flere skuteparter. Ved skiftet blev arvesummen ca. 15000 spd.; Oserød takseres da for 5000, 5/8 i brig Emanuel for 2500, 5/8 i skib Bedalia for 3125 spd. - Otte barn: 1. Anne, f. 1825, egtet 49 skipper Baltser Hansen fra Østre Kjølø, bodde paa Mellem-Kjølø (Ola Mikkelsens gaard). 2. Jakob Arnt G. Jakobsen, f. 1828, skipper og reder, overtok Oserød; egtet 54 Maria Bjønnes, f. 34, og datter av Mikkel S. Bjønnes, Østre Nøtterø. 3. Berte Andrea, f. 1830, egtet 54 skipper Anders O. Gundersen, Roppestad. 4. Bredine Andrea, f. 1833, egtet 58 skipper Hans Andreas Skjerve, Tønsberg. 5. Gjertine Andrine, f. 1835, egtet 58 skipper Edvard Marsilius Gundersen, Roppestad. 6. Oline Karine, f. 1837, egtet 66 skibsreder Georg Bernhard Skjerve, Tønsberg. 7. Andrea, f. 1841, egtet 61 skipper Henrik Peter Haraldsen, Stranda. 8. Anne Maria, f. 1843, egtet 64 kjøbmand Karl Pay, født i Drammen, bodde i Kristiania.


Innhold