Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Stokke.

Søket ga 432 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
76 Vestre Kleppen4 pd smørOluffChristophersøn58Huusmend
77 Nørdre Fæn6 pd smørHansOugesøn50Opsidderebruger alt
78 Mellom Fæn6 pd smør    bruger Hr: Hans
79 Mellom Fæn6 pd smørLaugeHansøn19Tienestedrengeer Soldat
80 Mellom Fæn6 pd smørAndersPedersøn14Tienestedrenge
81 Mellom Fæn6 pd smørHansKiølsøn50Huusmend
82 Mellom Fæn6 pd smørToreKieldsøn52Huusmend
83 Søndre Fæn7 1/2 pd smørChristenHalffuorsøn36Opsidderebruger alt
84 Søndre Fæn7 1/2 pd smørHalffuorGullechsøn19Tienestedrengeer Soldat
85 Søndre Fæn7 1/2 pd smørChristenArnesøn16Tienestedrenge
86 Fittie9 pd smørTorgierOluffsøn48Opsiddere1/4 part bruger
87 Fittie9 pd smørAnneChristensdatter!!Opsiddere1/4 part
88 Fittie9 pd smørLiiffueOluffsdatter!!Opsiddere1/2 gaarden
89 Fittie9 pd smørKnudChristopherssøn16Sønner
90 Fittie9 pd smørChristopherSøffrensøn21Tienestedrenge
91 Fittie9 pd smørKnudNielsøn15Tienestedrenge
92 Fittie9 pd smørChristopherJohansøn53Huusmend
93 Fittie9 pd smørToreOluffsøn50Huusmend
94 Fittie9 pd smørTaraldTorsøn20Huusmend
95 Klostad6 1/2 pd smørLauritzOLuffsøn40Opsidderebruger alt
96 Hougene12 pd smørChristenChristensøn55Opsidderebruger alt
97 Hougene12 pd smørFindChristensøn15Sønnervandfør
98 Søndre Stauffnen3 pd smør 1/2 skpd maltOluffHansøn30Opsidderebruger halt
99 Søndre Stauffnen3 pd smør 1/2 skpd maltJanAndersøn36Opsidderebruger 1/4 part
100 Søndre Stauffnen3 pd smør 1/2 skpd maltHansOluffsøn32Opsidderebruger 1/4 part er soldat

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |