Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Stokke.

Søket ga 432 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
126 Søndre Rørekulld1 fjerding malt 1 hud 18 mrk smørChristenHelgesøn50Opsidderebruger halt
127 Søndre Rørekulld1 fjerding malt 1 hud 18 mrk smørLauritzHansøn35Opsidderebruger halt
128 Søndre Rørekulld1 fjerding malt 1 hud 18 mrk smørJacobHansøn18Tienestedrengevandfør
129 Søndre Rørekulld1 fjerding malt 1 hud 18 mrk smørHansHelgesøn48Huusmend
130 Nørdre Rørekuld1 1/2 pd smør 1 fjerding maltTordAndersøn66Opsidderebruger 1/4 part
131 Nørdre Rørekuld1 1/2 pd smør 1 fjerding maltTorkildTordsøn28Opsidderebrg: 1/4 part
132 Nørdre Rørekuld1 1/2 pd smør 1 fjerding maltHansTordsøn50Opsidderebruger halt
133 Nørdre Rørekuld1 1/2 pd smør 1 fjerding maltTordHansøn20Sønnerer soldat
134 Nørdre Rørekuld1 1/2 pd smør 1 fjerding maltChristenHansøn13Sønner
135 Nørdre Rørekuld1 1/2 pd smør 1 fjerding maltChristenChristophersøn12Sønner
136 Vnderstued6 pd smørSimenHalffuors38Opsidderebruger alt
137 Vnderstued6 pd smørTordSiffuerdsøn20Tienestedrengeer soldat
138 Vnderstued6 pd smørBentAnbiørnsøn14Tienestedrenge
139 Langøen2 1/2 pd smørChristenTordsøn27Opsidderebrug: halt
140 Langøen2 1/2 pd smørGertrudKndzdat ??!!Opsidderebrug: halt
141 Langøen2 1/2 pd smørSøffrenTordsøn24Sønner
142 Alby8 pd smørOluffKnudsøn52Opsidderebrug: halt
143 Alby8 pd smørJørgenTryggesøn42Opsidderebruger halt
144 Alby8 pd smørKnudOluffsøn12Sønner
145 Alby8 pd smørAlffHalffuorsøn50Huusmendvandfør
146 Tangen7 1/2 pd 6 mrk smørPederJoensøn43Opsidderebrug: halt
147 Tangen7 1/2 pd 6 mrk smørOluffJacobsøn26Opsidderebrug: halt
148 Tangen7 1/2 pd 6 mrk smørErickTorbiørnsønn18TienestedrengeSoldatt
149 Krigen4 pd smørSøffrenTorsøn60Opsidderebruger alt
150 Krigen4 pd smørTorgierSøffrensønner28Sønner

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |